[do action=”demi-lovato”/]

Got boys on the run baby, they be chasing all day
Çocuklar kaçıyor bebeğim, tüm gün kovalıyorlar
Go back and pick it up, Mr. “drop your game”
Geri git ve onu al, Bay ‘Oyunu sal’
If you come at me, better know what to say
Eğer bana gelirsen, ne diyeceğini bilmen daha iyi
You’re talking to a bad chick, yeah, I’m a bad chick
kötü piliçle konuşuyorsun, evet, ben kötü bir pilicim
See as far as me, I’ll be handlin’ my shit
bana kadar bak, kendi pisliğimi kullanıyor olacağım
They try to bring me down but I’m never gonna quit
Onlar beni yakalamaya çalışıyor ama asla pes etmeyeceğim
Forgive if they don’t know who they’re messin’ with
Affet eğer onları kimin mahvettiğini bilmiyorlarsa
Yeah, I’m a bad chick
Evet, ben bir kötü pilicim
Yeah, I’m a bad chick
Evet, ben bir kötü pilicim

I don’t wanna break, but I might
Kırmak istemiyorum ama yapabilirim
When you’re this bad, it’s alright
Sen kötüyken her şey yolundadır
How’s it feel to be on the other side?
Diğer tarafta olmak nasıl bir his?

Future so bright, flashlight
Gelecek çok parlak, flaş ışığı
Couldn’t stop me even if you try
Denesen bile beni durduramazsun
I know you’re scared, stage fright
Korktuğunu biliyorum, sahne korkusu

Oh, look who’s laughing now
Ah, bak şimdi kim gülüyor
Remember how you build me up to break me down
Beni nasıl yıkmak için topladığını hatırla
You build me up to break me down
Beni yıkmak için topladın
Oh, you can’t stop me now
Ah, şimdi beni durduramıyorsun
Remember how you build me up to break me down
Beni nasıl yıkmak için topladığını hatırla
You build me up to break me down
Beni yıkmak için topladın

I’m a bad chick, yeah I’m a bad chick
Ben kötü bir pilicim, evet ben kötü bir pilicim
I’m a bad chick, yeah Im a bad chick
Ben kötü bir pilicim, evet ben kötü bir pilicim

Listen up, hear me out
Dinle, duy beni
You’re throwing stones in a glass house
Camdan evin içinde taş fırlatıyorsun
Wonder why it’s fallin’ down
Neden yıkıldığını merak et
Look at me, look at you
Bana bak, kendine bak
Worked hard, paid my dues
Sıkı çalıştın, aidatlarımı ödemiştim
Covergirl, you’re old news
Kapak kızı, Sen eski habersin

Oh, look who’s laughing now
Ah, bak şimdi kim gülüyor
Remember how you build me up to break me down
Beni nasıl yıkmak için topladığını hatırla
You build me up to break me down
Beni yıkmak için topladın
Oh, you can’t stop me now
Ah, şimdi beni durduramıyorsun
Remember how you build me up to break me down
Beni nasıl yıkmak için topladığını hatırla
You build me up to break me down
Beni yıkmak için topladın

I’m a bad chick, yeah I’m a bad chick
Ben kötü bir pilicim, evet ben kötü bir pilicim
I’m a bad chick, yeah Im a bad chick
Ben kötü bir pilicim, evet ben kötü bir pilicim

Oh, look who’s laughing now
Ah, bak şimdi kim gülüyor
Remember how you build me up to break me down
Beni nasıl yıkmak için topladığını hatırla
You build me up to break me down
Beni yıkmak için topladın
Oh, you can’t stop me now
Ah, şimdi beni durduramıyorsun
Remember how you build me up to break me down
Beni nasıl yıkmak için topladığını hatırla
You build me up to break me down
Beni yıkmak için topladın

I’m a bad chick, yeah I’m a bad chick
Ben kötü bir pilicim, evet ben kötü bir pilicim
I’m a bad chick, yeah Im a bad chick
Ben kötü bir pilicim, evet ben kötü bir pilicim