Dj Snake (Ft.Luuv)-A Different Way [Türkçe Çeviri]

Could you believe I could be different?
Farklı olabileceğime inanır mıydın?

I’ll be the difference, I’ll lift you high
Ben farklı olacağım, ben seni yukarı çıkaracağım

And I understand your hesitation
Ve ben tereddütünü anlıyorum

Our reputation, it’s no surprise
Bizim ünümüz, sürpriz yok

[Lauv]
So let me redefine you
Bu yüzden seni yeniden tanımama izin ver

And you can see the tide move
Ve sen gidişatları görebilirsin

Just like tears in the eyes do
Gözlerindeki göz yaşları gibi sadece

And when you’re feeling alone
Ve sen yalnız hissettiğinde

Oh, baby, I’ll be right here
Oh, bebeğim ben orada olacağım

Between the sea and silence
Denizler ve sessizlik arasında

So breathe easy my dear
Bu yüzden sevgilim kolayca nefes al

You can find sunshine in the rain
Sen yağmurda gün ışığını bulabilirsin

[Lauv]
I will come running when you call my name
Sen adımı söylediğinde ben koşup geleceğim

Even a broken heart can beat again
Bir kırık kalp bile tekrar atabilir

Forget about the one who caused you pain
Acıya sebep olanlar hakkındakileri unut

I swear I’ll love you in a different way
Yemin ediyorum ben seni farklı bir şekilde seveceğim

[Lauv]
I know that love is so unforgiving
Biliyorum aşk çok acımasız

You’ve been a victim too many times
Sen bir çok kez bir kurban oldun

And I’ll be the friend, hold you together
Ve ben seni birlikte tutacak arkadaşların olacağım

I’ll be forever, will you be mine?
Ben sonsuza kadar olacağım sen benim olacak mısın?

[ Lauv]
Hey, hey, hey
I swear I’ll love you in a different way
Yemin ediyorum ben seni farklı bir şekilde seveceğim

Hey, hey, hey
I swear I’ll love you in a different way
Yemin ediyorum ben seni farklı bir şekilde seveceğim