October, October
The summer is over
I’m going through changes
I see you again

Ekim, Ekim
Yaz bitti
Değişeceğim
Seni tekrar göreceğim

It’s so thought provoking
Emotion evoking
I can’t turn around
I don’t want to pretend

Bu çok tahrik edici bir düşünce
Duygu uyanıyor
Geri dönemem
Rol yapmak istemiyorum

You stand in my way
With nothing to say
You think you’re the world
I’m so lost without you

Yolumda duruyorsun
Söyleyecek bir şeyin olmadan
Dünya olduğunu sanıyorsun
Sensiz çok kayıbım

I’m sorry my friend
This is not the end
I’ll do it without you
I’ll do it again

Üzgünüm arkadaşım
Bu son değil
Bunu sensiz yapacağım
Tekrar yapacağım

October, October
The summer is over
I’m moving in circles
I’m trying to come in

Ekim, Ekim
Yaz bitti
Daireler halinde ilerliyorum
İçeri girmeye çalışıyorum

It’s my evolution
The only solution
The torment it’s all that
I’m holding within

Bu benim evrimim
Tek çözüm yolum
Acı birlikte tutunduğum
Tek şey

You stand in my way
With nothing to say
You think you’re the world
I’m so lost without you

Yolumda duruyorsun
Söyleyecek bir şeyin olmadan
Dünya olduğunu sanıyorsun
Sensiz çok kayıbım

I’m sorry my friend
This is not the end
I’ll do it without you
I’ll do it again

Üzgünüm arkadaşım
Bu son değil
Bunu sensiz yapacağım
Tekrar yapacağım

Don’t stand in my way
With nothing to say
And think you’re the world
I’m so lost without you

Yolumda durma
Söyleyecek bir şeyin olmadan
Dünya olduğunu sanıyorsun
Sensiz çok kayıbım

I’m sorry my friend
This is not the end
I’ll do it without you
I’ll do it again

Üzgünüm arkadaşım
Bu son değil
Bunu sensiz yapacağım
Tekrar yapacağım