Drake-Brand New (Türkçe Çeviri)

This here is on some truthful shit
Burada bazı doğrucu boklar ver
It seems like everything I do you’re used to it
Senin kullandığın her şeyi ben yapıyormuşum gibi görünüyor
And I hate hearing stories ’bout who you’ve been with
Ve seninle ilgili konuları duymaktan nefret ederim
That’s when I gotta hide, what I’m feeling inside
Gizlendiğim zaman içimde neler hissediyorum

So you still think I’m confident and damn
Bu yüzden benim hala özgüveni ve lanet olduğumu düşünüyorsun
Is this gonna last? You’re up on a pedestal
Bu sona erer mi ? Sen bir kaidenin üzerindesin
Are we moving too fast?
Çok mu hızlı gidiyorum ?
Feel like I’m in crazy competition with the past
Geçen ki yarışmada delirmiş gibi hissediyorum
That’s why I gotta ask
Nedeni sormamdı

Is anything I’m doing brand new x2
Yapıyor olduğum yeni tarzımda hiç bir şey var mı
Brand new, brand new
Yeni tarz,yeni tarz

This here is something personal
Burada bazı şeyler kişisel
Highly doubt this feeling is reversible
Yüksek derecedeki şüpheli his iki taraflı
Knowledge is pain and that is why it hurts to know
Bilgi ağrıdır ve nedeni acıyı bilmektir
That you attempt to hide and put mistakes aside
Gizlenmeye ve hatalarını bir kenara bırakmaya giriştim

So I don’t ever question you and damn
Bu yüzden sana soru sormuyorum ve lanetlemiyorum
I can’t even find the perfect brush
Hatta mükemmel fırçayı bulamam
So I can paint what’s going through my mind
Bu yüzden aklımdan geçenleri boyayamıyorum
Racing against myself but I’m a couple steps behind
Kendime karşı yarışıyorum ama ben bir çift adım daha arkadayım
That’s why I gotta ask
Nedenini sordum

Is anything I’m doing brand new
Yapıyor olduğum yeni tarzımda hiç bir şey var mı
No, no, no, no, no
Hayır hayır hayır hayır
Is everything I’m doing too late
Her şeyi çok mu geç yapıyorum ?
Late, late, late, late
Geç geç geç geç

Did he take off your clothes off just like this
Sadece bunun gibi kıyafetlerini çıkardın mı ?
Did he give you loving just like this
Sadece bunun gibi sevgi verdin mi ?
Did you spend the night in his bed on the very first date
İlk randevuda sen geceyi yatakta geçirdin mi?
Tell me, baby, am I too late
Bana söyle bebeğim çok mu geç kaldım