Drake-Sooner Than Later (Türkçe Çeviri)

I forgot to call to you on your birthday
Doğum gününde seni aramayı unuttum
You swear you’re the last thing on my mind, yeah
Kafamdaki son şey olduğuna yemin ederim
There is nothing I can do to fix it
Benim tamir edebildiğim hiç bir şey yok
All you ever asked me for was time
Zaman için her şeyi bana sordun

When the lights don’t glow the same way that they use to
Işıklar onların kullanmış olduğu aynı yoldan parıldamıyor
And I finally get a moment to myself
Ve sonunda bir an kendime geldim
I will realize you were everything I’m missing
Senin her şeyini özlediğimi fark edeceğim
And you tell me you’re in love with someone else
Ve sen başka birilerine aşık olduğunu söyle bana

So can you do me a favor if I pull it together
Eğer birlikte çekersek bana bir iyilik yapmış olursun
Make it sooner than later, we won’t be here forever
Geçten daha yakın olur,biz sonsuza kadar burada olmayacağız
And I realize I waited to know
Ve ben bilmeyi beklediğimi fark ederim
But please don’t move on
Ama lütfen devam etme

You don’t need no one else X2
Başkasına ihtiyacın yok
You don’t need no one else, oh x3
Başkasına ihtiyacın yok,ah

You just changed your hair and it looks perfect
Sadece saçını değiştirdin ve mükemmel görünüyor
Wish I was the first to let you know
Keşke ilk senin bilmene izin verseydim
Every chance I get to make it better
Her şans daha iyiye dönüşüyor
I just find a way to let it go
Ben sadece gidecek bir yol bulurum

The girl or the world, you see someone gotta lose
Kızlar ve ya dünya ,bazılarını kaybederken görebilirsin
I thought I could have it all, do I really gotta choose
Ben yapabildiğim ,gerçekten seçebildiğim her şeyi düşündüm
What good is all the cash if it doesn’t buy time
Eğer zamanı satın almak istemezsen tüm para ne iyi olur
And what good is bein’ famous if I’m never on your mind
Ve eğer asla aklında değilsem ünlü olmak ne iyi olur

Nights fallen, light glowing
Geceler düşüyor,ışık parlıyor
And I’m just tryna pay the price owing
Ve ben sadece kendi fiyatımı ödemeyi deniyorum
And I don’t wanna feel the comfort from my ice showing
Ve buz gösterisinden rahat hissetmek istemem
And I ain’t tryna be without you at the right moments
Ve sensiz doğru anları denemek istemiyorum

Nigga, nice goin’, is it worth it, that decision
Zenci yanlış kararlar verse de hoş gidiyor
‘Cause hearts break and I ain’t tryna be in that collision
Çünkü kalpler kırık ve bu çöküşü denemek istemem
So I’ma dust my shirt and fix my pants
Bu yüzden tamir ettiğim pantolonlarım ve tozlu tişörtüm
‘Cause I better look good, girl, if this my chance, I swear
Çünkü yemin ederim eğer şansım varsa iyi görünmeyi tercih ederim kızım