[Verse 1]
Every night I’m lying in bed.
Her gece yatakta uzanıyorum.

Holding you close in my dreams.
Seni rüyalarımda gizli tutuyorum.

Thinking about all the things that we said.
Söylediğimiz her şeyi düşünüyorum.

And coming apart at the seams.
Ve altüst oluyor.

[Break]
We try to talk it over.
Yeniden konuşmaya çalışıyoruz.

But the words come out too rough.
Ama kelimeler çok sert çıkıyor.

[Refrain]
I know you were trying.
Denediğini biliyorum.

To give me the best of your love.
Bana aşkının en iyisini vermek için.

[Verse 2]
Beautiful faces and loud, empty places.
Güzel suratlar ve gürültülü, anlamsız mekanlar.

Look at the way that we live.
Yaşadığımız şekle bak.

Wasting our time on cheap talk and wine.
Kalitesiz konuşma ve şarapla vaktimizi harcıyoruz.

Left us so little to give.
Bize verecek çok az şey bıraktı.

[Break]
That same old crowd,
Tıpkı eski kalabalık,

Was like a cold dark cloud.
Soğuk kara bulut gibiydi.

That we could never rise above.
Asla üstesinden gelemeyiz.

[Refrain]
But here, in my heart.
Ama burada, kalbimde.

I give you the best of my love.
Sana aşkımın en iyisini verdim.

[Chorus]
Oh sweet darling, you get the best of my love, oh.
Oh tatlı sevgilim, sen aşkımı kazanıyorsun, oh.

Sweet darling, you get the best of my love.
Güzel sevgilim, sen aşkımı yeniyorsun.

[Bridge]
I’m going back in time and it’s a sweet dream.
Zamanda geriye gidiyorum ve bu güzel bir rüya.

It was a quiet night and I would be all right.
Sessiz bir geceydi ve ben iyi olurdum.

If I could go on sleeping.
Eğer uyumaya devam edebilseydim.

[Verse 3]
But every morning,
Ama her sabah,

I wake up and worry.
Uyanıyorum ve endişeleniyorum.

What’s gonna happen today?
Bugün ne olacak?

You see it your way.
Sen kendi gidişatını görüyorsun.

And I see it mine.
Ben de benimkini görüyorum.

But we both see it slipping away.
Ama ikimiz de süzüldüğünü görüyoruz.

[Bridge]
You know, we always had each other baby.
Biliyorsun, her zaman birbirimize sahiptik bebeğim.

I guess that wasn’t enough.
Sanırım bu yeterli olmadı.

[Refrain]
Oh, but here, in my heart.
Oh, ama burada, kalbimde.

I give you the best of my love.
Sana aşkımın en iyisini verdim.

[Chorus]
Oh sweet darling, you get the best of my love, oh.
Oh tatlı sevgilim, sen aşkımı kazanıyorsun, oh.

Sweet darling, you get the best of my love.
Güzel sevgilim, sen aşkımı yeniyorsun.

Oh sweet darling, you get the best of my love, oh.
Oh tatlı sevgilim, sen aşkımı kazanıyorsun, oh.

Sweet darling, you get the best of my love.
Güzel sevgilim, sen aşkımı yeniyorsun.

Oh sweet darling, you get the best of my love, oh.
Oh tatlı sevgilim, sen aşkımı kazanıyorsun, oh.

Sweet darling, you get the best of my love.
Güzel sevgilim, sen aşkımı yeniyorsun.

Oh sweet darling, you get the best of my love, oh.
Oh tatlı sevgilim, sen aşkımı kazanıyorsun, oh.

Sweet darling, you get the best of my love.
Güzel sevgilim, sen aşkımı yeniyorsun.

Oh sweet darling, you get the best of my love, oh.
Oh tatlı sevgilim, sen aşkımı kazanıyorsun, oh.

Sweet darling, you get the best of my love.
Güzel sevgilim, sen aşkımı yeniyorsun