You and I
Sen ve Ben

Just you and I
Sadece sen ve ben
Sharing our love together
aşkımızı paylaşıyoruz
And I know in time
Ve biliyorum zamanla
We’ll build the dreams we treasure
Hayallerimizi inşa edecegiz
And we’ll be all right, just you and I
Ve iyi olacagız sadece sen ve ben

Just you and I (Just you and I)
sadece sen ve ben sadece sen ve ben
Sharing our love together
Aşkımızı paylaşacagız
And I know in time (And I know in time)
Ve biliyorum zamanla ve biliyorum zamanla
We’ll build the dreams we treasure
Hayallerimizi inşa edecegiz hazinemiz
We’ll be all right, just you and I
Ve iyi olacagız sadece sen ve ben

And I remember our first embrace
Ve ilk sarılmamızı hatırlıyorum
That smile that was on your face
yüzünceki o gülümseme
The promises that we made
Verdigimiz o tüm sözleri
And now, your love is my reward
ve şimdi senin sevgin benim ödülüm
And I love you even more
Ve seni önceden sevdigimden
Than I ever did before
Daha cok seviyorum

Just you and I (Just you and I)
sadece sen ve ben
We can entrust each other
Birbirimize güvenebiliriz
With you in my life (With you in my life)
Hayarımda sen ile ben Hayarımda sen ile ben
They’ll never be another
Asla başka birisi olmayacak
We’ll be all right, just you and I
Ve iyi olacagız sadece sen ve ben

And I remember our first embrace
Ve ilk sarılmamızı hatırlıyorum
That smile that was on your face
yüzünceki o gülümseme
The promises that we made
Verdigimiz o tüm sözleri
And now, your love is my reward
ve şimdi senin sevgin benim ödülüm
And I love you even more
Ve seni önceden sevdigimden
Than I ever did before
Daha cok seviyorum

We made it, you and I
Biz başardık sen ve ben olmayı