blank

Mánasegl

Who am I
Ben kimim?
The calm is like a dim mirror
Sakinlik loş bir ayna gibi
Anxious I wait and keep silent
Endişe içinde bekliyorum ve sessizliğimi koruyorum
Where is my snowy white moonsail
Benim pamuk beyaz ay yelkenlim nerede?

Pitch black
Zifiri karanlık
the path into my regrets
Pişmanlıklarımın içine bir yol
All I left undone
Tüm bıraktıklarım mahvolmuş
Save me, fill up my moonsail
Kurtar beni, ay yelkenlimi doldur

Intensify
Pekiştir
Stretch my faint-hearted thoughts
Benim hafif inançlı düşüncelerimi hapis et
The night will gleam so bright, when
Gece parıl parıl parlayacak,
hope fills my moonsail
Umutlarım ay yelkenlimi doldurduğu zaman

I sail on
Denize açıldım
I roam in a blazing mirage
Çarpıcı serapta dolaşıyorum
in the newborn zest of the morning
Sabahıın yeni doğmuş çeşnisinde
silvery swells my moonsail
Ay yelkenlimin yelkeni gümüşle şişti