Something in the walls, something in your wall looks different

Duvarda bazı şeyler, duvarda bazı şeyler farklı görünüyor


Something deep inside got me wondering why I don’t understand

Bazı şeyler içimde derinleşiyor merak ediyorum neden anlamıyorum


Why I can’t put my finger on what the fuck is up, what’s missing?

Neden parmağımı koyamıyorum ne lanet olacak, ne kaçıracağım?


You distant, and I’m spinning

Sen mesafelisin ve ben dönüyorumDon’t ask questions usually

Genellikle sorular sorulmuyor


Got the answers that I need

İhtiyacım olan sorular


Intuition telling me

İç güdüm bana söylüyor 


Mmm

I just have a gut feeling

Benim sadece iyi bir hissim var


Don’t know why I don’t know

Neden bilmiyorum , bilmiyorum


What is was, really

Ne oldu, gerçekten


But the more we touch, the more it starts killing me

Ama dahası biz dokunduğumuzda, dahası beni öldürmeye başlıyor


Killing me

Beni öldürmeye


Just have a gut feeling

Sadece iyi bir hissim var


Killing me

Beni öldürmeye

[H.E.R.:]
Uh, looking in your eyes, I been feeling like I’m crazy

Uh, gözlerine bakıyorum, ben delirmiş gibi hissediyordum


‘Cause I’m going through your phone, look for something wrong, I can’t find nothing

Çünkü ben telefonuna bakıyorum, bazı şeylerde yanlışlık arıyorum, ben hiçbir şey bulamam


I must be tripping tryna listen to my intuition, say you guilty

İç güdümü dinlemeyi denemeliyim, zaferini söyle


So baby, just tell me, I never asked before but right now I know what’s going on

Öyleyse bebeğim sadece bana söyle, önceden asla sormadım ama şimdi ne olduğunu biliyorum
[Ella Mai:]
I’m the first to speak my mind if I feel a way

Eğer hissetmenin bir yolu varsa ilk önce kafamla konuşmalıyım


Not the type to be here crying in my pillowcase

Yastık kılıfına ağlamak tipim değil


Is it nothing? Or something?

Hiçbir şey var mı? Ve ya bazı şeyler?
Ooh, yeah

Ooh, evetStarts killing

Öldürmeye başlıyor


Starts killing, oh, woah

Öldürmeye başlıyor, oh, woah


I, I, I

Ben,ben,ben


Killing me

Beni öldürüyor


I, I, I

Ben,ben,ben


I, I, I, yeah

Ben,ben,ben,evet


I, I, I

Ben,ben,ben


Killing, I, I, I

Öldürüyor, ben,ben,ben

[Ella Mai:]
A, aware, I was guarded while my guardian angel never parted ways.

Bir uyanıklık, rehber meleğim asla yolları ayırmazken ben rehberlik ettim

Just stayed and

Sadece kaldım ve

layed with me.

Bana yaslandın

Not nakedly, just waiting patiently.

Çıplak olarak değil, sadece sabırla bekledim

For now, I am aware.

Şimdilik, ben uyanığım

And as I stare into your soul, I see it clear.

Ve ruhunun içine bakakaldım, ben onu açık görüyorum

Can we start again from here?

Biz tekrardan başlayalım mı?