blank

I can swallow a bottle of alcohol and I’ll feel like Godzilla
Better hit the deck like the card dealer
My whole squad’s in here, walking around the party
A cross between a zombie apocalypse and big Bobby “The
Brain” Heenan which is probably the
Same reason I wrestle with mania
Shady’s in this bitch, I’m posse’d up
Consider it to cross me a costly mistake
If they sleepin’ on me, the hoes better get insomnia
ADHD, hydroxycut
Pass the Courvoisi’ (Hey, hey)
In AA with an AK, melee, finna set it like a playdate
Better vacate, retreat like a vacay, mayday
This beat is cray-cray, Ray J, H-A-H-A-H-A
Laughing all the way to the bank, I spray flings
They cannot tame or placate the (Ayy)

Koca bir şişe alkolü içime çekebilirim ve Godzilla gibi hissedeceğim
Kumarhanede kart dağıtan adamlar gibi yere yatsan (kurşundan korunmak için) iyi edersin
Tüm ekibim burada, partide turluyorlar
Zombi vahiyi ve büyük Bobby “The
Brain” Heenan (ünlü güreşçi) arasında gidip geliyorum
Muhtemelen bu yüzden cinnetle güreşiyorum
Shady k-ltak pozuna giriyorum
Bunun bana pahalı bir hataya mal olduğunu düşünün
Eğer üzerime yatarsalar, s-rtükler uykusuzluk çekse iyi olur
Hiperaktivite, ve yağ yakan ilaçlar
Adsız alkoliklerleyim, meydan kavgasında, oyun buluşması ayarlayacağım
İptal etseniz iyi olur, iptal eder gibi geri çekilin, yardım sinyalleriyle
Bu melodi deli-deli gidiyor, tıpkı Ray J gibi
Bankaya giden yolda kahkahalar atıyorum, fırlatarak püskürtüyorum
Onlar evcilleştirilemez ve yatıştırılamazlar

You get in my way, I’ma feed you to the monster, yeah
I’m normal during the day, but at night, turn to a monster, yeah
When the moon shines like Ice Road Truckers
I look like a villain outta those blockbusters
(Godzilla, fire spitter), monster
Blood on the dance floor, and on the Louis V carpet
(Fire, Godzilla, fire), monster
Blood on the dance floor, and on the Louis V carpet

Yoluma çıktın, seni canavarlara atacağım, evet
Gün içinde normalim, ama geceleri canavara dönüşüyorum,evet
Ay Buzlu Yol Kamyoncuları gibi parlarken
Gişe rekorları kıran bir kötü adama benziyorum
(Godzilla, itfaiye) canavar
Dans pistinde kan, Louis V marka halının üzerinde
(Godzilla, itfaiye) canavar
Dans pistinde kan, Louis V marka halının üzerinde

I’m just a product of Slick Rick, at Onyx, told ’em lick the balls
Had ’em just appalled at so many things that pissed ’em off
It’s impossible to list ’em all
And in the midst of all this
I’m in a mental hospital with a crystal ball
Tryna see, will I still be like this tomorrow?
Risperdal, voices whisper
My fist is balled back up against the wall, pencil drawn
This is just the song to go ballistic on
You just pulled a pistol on the guy with the missile launcher
I’m just a Loch Ness, the mythological
Quick to tell a bitch screw off like a fifth of Vodka
When you twist the top of the bottle, I’m a

Ben Slick Rick’in bir ürünüyüm, Onyx’te, söyle onlara t–klarını yalasınlar
Onları kızdırdığım bir çok şeyle dehşete düşürdüm
Hepsini listelemek imkansız
Kristal bir küre ile akıl hastanesindeyim
Ve bütün bu olanların arasında
Görmeye çalışıyorum, yarın da böyle olacak mıyım?
Risperdal (şizofreni ilacı), sesler fısıldar
Yumruğum duvara çizilmiş kurşun kalemle
Bu sadece balistik olmak için yapılan bir şarkı
Sadece füze fırlatıcısı olan adama bir tabanca çektin
Ben Loch Ness’im, mitolojik olanından
Votkanın beşte biri kadar vidaları çıkaran s-rtüğe söylemekte acele etme
Sen şişenin başını çevirdiğinde, ben

You get in my way, I’ma feed you to the monster, yeah
I’m normal during the day, but at night, turn to a monster, yeah
When the moon shines like Ice Road Truckers
I look like a villain outta those blockbusters
(Godzilla, fire spitter), monster
Blood on the dance floor, and on the Louis V carpet
(Fire, Godzilla, fire), monster
Blood on the dance floor, and on the Louis V carpet

Yoluma çıktın, seni canavarlara atacağım, evet
Gün içinde normalim, ama geceleri canavara dönüşüyorum,evet
Ay Buzlu Yol Kamyoncuları gibi parlarken
Gişe rekorları kıran bir kötü adama benziyorum
(Godzilla, itfaiye) canavar
Dans pistinde kan, Louis V marka halının üzerinde
(Godzilla, itfaiye) canavar
Dans pistinde kan, Louis V marka halının üzerinde

If you never gave a damn, raise your hand
Eğer zerre umrunda değilse elini kaldır
‘Cause I’m about to set trip, vacation plans
Çünkü ben gezi düzenlemek üzereyim, tatil planları
I’m on point like my index is, so all you will ever get is
Göstergelerim gibi havamdayım, o yüzden alabileceğin tek şey bu
The motherfuckin’ finger , prostate exam
Lanet olası parmaklarla, prostat muayenesi
How can I have all these fans and perspire?
Tüm bu hayranlara ve terlere nasıl sahip olabilirim?
Like a liar’s pants, I’m on fire
Bir yalancının pantolonu gibi ateşteyim
And I got no plans to retire and I’m still the man you admire
Emekli olmaya niyetim yok ben hala hayran olduğunuz adamım
These chicks are spazzin’ out, I only get more handsome and flier
Bu tavuklar dışarı fırlıyorlar, ben ise daha da yakışıklı ve havalı olup duruyorum
I got ’em passin’ out like what you do when you hand someone flyers
Birine el ilanı uzattığınızdaki gibi onları bayıltırıyorum
And what goes around comes around just like the blades on a chainsaw
Ve ne ekerseniz onu biçeriniz testere bıçakları gibi
‘Cause I caught the flap of my dollar stack right off the bat like a baseball
Çünkü dolar yığınımın kapağını yarasadan bir beyzbol topu gibi yakaladım
Like Kid Ink, bitch, I got them racks with so much ease that they call me Diddy
Kid Ink gibi, onları kolayca raflara kaldırdığımdan bana Diddy derler
Bitch, I’m a player, I’m too motherfuckin’ stingy for Cher
S-rtük, ben bir oyuncuyum, Cher için fazla cimriyim
Won’t even lend you an ear, ain’t even pretending to care
Sana bir kulak bile ödünç vermeyeceğim, umursar gibi bile yapmayacağım
But I tell a bitch I’ll marry her if she’ll bury her
Ama o s-rtüğe onunla evleneceğimi söyleceğim eğer onu toprağa verirse
Face on my genital area, the original Richard Ramirez
Genital bölgemde bir yüz var, Richard Ramirez’in ta kendisi
Christian Rivera, ’cause my lyrics never sit well
Christian Rivera, çünkü benim şarkı sözlerim asla düzgün oturmaz
So they wanna give me the chair
Bu yüzden bana sandalye uzatmak istiyorlar
Like a paraplegic, and it’s scary, call it Harry Caray
Belden aşağısı felçli gibi, korkutucu, ona Harry Caray deyin
‘Cause every time a Dick and Harry carry and marry a motherfuckin’ dictionary
Çünkü ne zaman Dick ve Harry taşısa, lanet olası bir sözlükle evlen
Got ’em swearing up and down, they can’t spit, this shit’s hilarious
Onlara küfür ettirdiler, tüküremezler, bu çok komik
It’s time to put these bitches in the obituary
Bu s-rtüklere ölüm ilanına koyma zamanı
We wouldn’t see eye to eye with a staring problem
Apaçık ortada bir problemle göz göze gelmezdik
Get the shaft like a steering column (Mark Jack)
Direksiyon kolunu şaft alın
Trigger happy, pack heat, but it’s black ink
Mutluluğu tetikleyin, ısıyı paketleyin, ama siyah mürekkeple
Evil half of the Bad Meets
Kötünün şeytanla yarı buluşması gibi
Evil, that means take a back seat
Şeytan, bu demektir ki arka koltuğa otur
Take it back to Fat Petes with a maxi, single
Fat Petes’e sür en büyük boyda ve tekli
Look at my rap sheets, what attracts these people
Benim rap katmanlarıma bak, insanları çekiyor
Is my gangster, bitch, like Apache with a catchy jingle
Serseri yanım onları çekiyor, s-rtük, çekici bir jingle ile Apache gibi
I stack chips, you barely got a half-eaten Cheeto
Ben cipsleri yığıyorum, sen ise zar zor yarı ısırılmış bir çitosu alıyorsun
Fill ’em with the venom and eliminate ’em
Onları zehirle doldurun ve ortadan kaldırın
Other words, I Minute Maid ’em
Başka deyişle, onları alkolsüz içeçekle sarhoş ediyorum
I don’t want to hurt ’em, but I did ’em in a fit of rage
Onları incitmek istemiyorum ama onları bir yarışa sığdırdım
I’m murderin’ again, nobody will evade him
Onları tekrar öldüreceğim ve kimse onları kurtaramayacak
Finna kill ’em and dump all the fuckin’ bodies in the lake
Onları öldürecek ve bedenlerini nehire bırakacağım
Obliterating everything, incinerate and renegade ’em
Her şeyi yok etmek, onları yakmak ve yeniden canlandırmak
And I make anybody who want it with the pen afraid
Ve bunu kalemle yapmamı isteyen herkesi korkutuyorum
But don’t nobody want it, but they’re gonna get it anyway
Kimse bunu istemez ama paylarını alacaklar
‘Cause I’m beginnin’ to feel like I’m mentally ill
Çünkü ruh hastası gibi hissetmeye başlıyorum
I’m Atilla, kill or be killed, I’m a killer, be the vanilla gorilla
Ben Atilla’yım, öl ya da öldür, ben katilim, vanilyalı gorillayım
You’re bringin’ the killer within me out of me
İçimdeki katili çıkarıyorsunuz
You don’t want to be the enemy of the demon who went in me
İçime giren şeytanın düşmanı olmak istemezsinzi
Or being the recievin’ enemy, what stupidity it’d be
Ya da düşmana yataklık etmek, ne salakça iş
Every bit of me is the epitome of a spitter
Her ısırığım örümceğin somut örneği
When I’m in the vicinity, motherfucker, you better duck
Çevrende olduğumda, uzasan iyi olur
Or you finna be dead the minute you run into me
Yoksa bana rastladığın dakikada ölürsün
A hundred percent of you is a fifth of a percent of me
Senin yüzde yüz halin bile benim yüzde ellime eşit
I’m ’bout to fuckin’ finish you bitch, I’m unfadable
Seni bitirmek üzereyim s-rtük, kararsızım
You wanna battle, I’m available, I’m blowin’ up like an inflatable
Savaş istiyorsun, ben müsaitim, şişme gibi uçuruyorum
I’m undebatable, I’m unavoidable, I’m unevadable
artışılmazım, görünmezden gelinmem, kaçınılmazım
I’m on the toilet bowl, I got a trailer full of money and I’m paid in full
Klozetteyim, paranın tümünün fragmanı bende ve param tam ödendi
I’m not afraid to pull the—
Korkmuyorum

(ÇEVİRİ DAHA SONRA İYİLEŞTİRİLECEKTİR)