Woah! A-get yo’ hands in the air
And get to clappin’ ’em and, like, back and forth
Because a-this is what you thought it wasn’t
It be’s the brothers representin’ the Dirty Dozen
I be the F-R-O, the double G
And check out my man, he goes by the name of, um, er—

Slim Shady, brain dead like Jim Brady
Beynim Jim Brady’nin beyni gibi parçalanmış
I’m a M-80, you little like that Kim lady
Ben yasaklanan bir fişeğim, sen Kim gibi önemsiz birisin
I’m buzzin’, Dirty Dozen, naughty rotten rhymer
Vızıltıyım, Dirty Dozen’ım, Naughty Rotten Rhymer’ım
Cursin’ at you players worse than Marty Schottenheimer
Size Marty Schottenheimer’den daha beter hakaret ediyorum
You wacker than the motherfucker you bit yo’ style from
Senin yaptığın müzik bir kopyacıdan bile daha kötü
You ain’t gon’ sell two copies if you press a double album
Eğer ikili albüm çıkaracaksın bir şey satamayacaksın
Admit it, fuck it, while we comin’ out in the open
Biz hala açıktayken kabul et
I’m doin’ acid, crack, smack, coke, and smokin’ dope then
LDS kullanıyorum, crack kullanıyorum, smack kullanıyorum, kokain kullanıyorum ve uyuşturcu içiyorum
My name is Marshall Mathers, I’m an alcoholic (hi, Marshall)
Ben Marshall Mathers, bir alkoliğim (merhaba Marshall)
I have a disease and they don’t know what to call it
Bir hastalığım var ve hangi adı koyacaklarını bilmiyorlar
Better hide your wallet ’cause I’m comin’ up quick to strip yo’ cash
Cüzdanını saklasan iyi edersin çünkü paranı çalmaya geliyorum
Bought a ticket to yo’ concert just to come and whip yo’ ass
Sırf götünü tekmelemek için gittiğin konsere bilet aldım
Bitch, I’m comin’ out swingin’ so fast it’ll make yo’ eyes spin
O kadar hızlı geliyorum ki gözlerini döndüreceğim
You gettin’ knocked the fuck out like Mike Tyson
Mike Tyson gibi götünü yere düşüreceğim
The proof is in the puddin’, just ask DeShaun Holton
Bir şeyi denemeden bilemezsin, inanmıyorsan DeShaun Holton’a sor
I’ll slit yo’ motherfuckin’ throat worse than Ron Goldman
Gırtlağını Ron Goldman’dan daha beter keseceğim

So when you see me on yo’ block with two Glocks Screamin’ “Fuck the world!” like 2Pac (I just don’t give a fuck!)
O yüzden beni mahallende iki tabancayla 2Pac gibi ”Tüm dünyayı sikeyim” diye bağırırken gördüğünde (Hiçbir şey sikimde değildir)
Talkin’ that shit behind my back, dirty mackin’ Tellin’ your boys that I’m on crack (I just don’t give a fuck!)
Arkamdan konuşup arkadaşlarına uyuşturucu kullandığımı söyle (Hiç sikimde değil)
So put my tape back on the rack, go run and tell your friends My shit is wack (I just don’t give a fuck!)
Kasetimi rafa kaldır, gidip arkadaşlarına benim müziğim bok gibiydi de (Hiç sikimde değil)
But see me on the street and duck ’cause you gon’ get Stuck, stole, and snuffed (’cause I just don’t give a fuck!)
Ama beni mahallende gördüğünde eğil çünkü bıçaklanıp öldürüleceksin (Çünkü hiçbir şey sikimde değil)

I’m nicer than Pete, but I’m on a search to crush a milkbone
Pete Nice’dan daha iyi biriyim ama kıracak bir Miilkbone(kemik) arıyorum
I’m everlastin’, I melt vanilla ice like silicone
Ben ölümsüzüm, Vanilla Ice’ı(dondurma) silikonmuş gibi eritiyorum
I’m ill enough to just straight up diss you for no reason
Hiç nedensiz sana diss atacak kadar hastayımdır
I’m colder than snow season when it’s twenty below freezin’
Dışarısı eksi 20 derece olduğunda kış ayından daha soğuğumdur
Flavor with no seasonin’, this is the sneak preview
Benim maddem sezona bağlı değil, bu sadece ön gösterim
I’ll diss yo’ magazine and still won’t get a weak review
Magazinine diss atsam bile olumsuz bir eleştiri almam
I’ll make yo’ freak leave you, smell the Folgers crystals
Deliliğini senden alırım, sorunların gerçek yüzünü gösteririm
This is lyrical combat, gentlemen, hold your pistols!
Bu söz dalaşı beyler, silahlarınızı yerine koyun
But I form like Voltron and blast you with my shoulder missiles
Ama ben Voltron gibiyimdir, seni omuzlarımdaki roketlerle yok ederim
Slim Shady; M&M was the old initials (bye bye!)
Slim Shady: M&M eski baş harfleriydi
Extortion, snortin’, supportin’ abortion
Zorbalık ediyorum, burnumdan soluyorum, kürtajı destekliyorum
Pathological liar, blowin’ shit outta proportion
Patolojik bir yalancıyım, her şeyi abartıyorum
The looniest, zaniest, spontaneous, sporadic
Deliyim, maskarayım, doğaçlama yapan birisiyim, nadirim
Impulsive thinker, compulsive drinker, addict
Düşünçesizim, kompulsif içkiciyim, bağımlıyım
Half animal, half man
Yarı hayvanım, yarı adamım
Dumpin’ yo’ dead body Inside of a fuckin’ trash can with more holes than an afghan
Cesedini Afgan insanlarından daha çok deliği olan bir çöp tenekesine atıyorum

So when you see me on yo’ block with two Glocks Screamin’ “Fuck the world!” like 2Pac (I just don’t give a fuck!)
O yüzden beni mahallende iki tabancayla 2Pac gibi ”Tüm dünyayı sikeyim” diye bağırırken gördüğünde (Hiçbir şey sikimde değildir)
Talkin’ that shit behind my back, dirty mackin’ Tellin’ your boys that I’m on crack (I just don’t give a fuck!)
Arkamdan konuşup arkadaşlarına uyuşturucu kullandığımı söyle (Hiç sikimde değil)
So put my tape back on the rack, go run and tell your friends My shit is wack (I just don’t give a fuck!)
Kasetimi rafa kaldır, gidip arkadaşlarına benim müziğim bok gibiydi de (Hiç sikimde değil)
But see me on the street and duck ’cause you gon’ get Stuck, stole, and snuffed (’cause I just don’t give a fuck!)
Ama beni mahallende gördüğünde eğil çünkü bıçaklanıp öldürüleceksin (Çünkü hiçbir şey sikimde değil)

Somebody let me out this limousine (hey, let me out!)
Birisi beni bu limuzinden alsın
I’m a caged demon On stage screamin’ like Rage Against the Machine
Sahneye çıktığımda kafese koyulmuş bir iblis oluyorum
I’m convinced I’m a fiend, shootin’ up while this record is spinnin’
Bir şeytan olduğuma ikna oldum, bu şarkı çalarken koluma iğneyi vuruyorum
Clinically brain-dead, I don’t need a second opinion
Klinik olarak beyim ölü, başka birinin fikrine ihtiyacım yok
Fuck droppin’ a jewel, I’m flippin’ a sacred treasure
Tek bir kişiyi öğretmeyi sikeyim, dünyada kim varsa ona ders veriyorum
I’ll bite yo’ motherfuckin’ style just to make it fresher
Sırf daha güzel yapabilmek için seni tarzını çalacağım
I can’t take the pressure, I’m sick of bitches
Baskıya dayanamıyorum, orospulardan bıktım
Sick of naggin’ bosses bitchin’ while I’m washin’ dishes
Bulaşıkları yıkarken patronun mızmızlanmasından bıktım
In school, I never said much, too busy havin’ a headrush
Okuldayken fazla konuşmazdım, başımın dönmesiyle meşgul olurdum
Doin’ too much rush had my face flushed like red blush
Çok fazla Rush kullandığım için yüzümü kızarıklık gibi renklendirirdim
Then I went to Jim Beam, that’s when my face grayed
Sonra Jim Beam içerdim, o zamanlar yüzüm griye dönmüştü
Went to gym in eighth grade, raped the women’s swim team
8. sınıfta spor salonuna gidip kadınların yüzme takımına tecavüz ettim
Don’t take me for a joke, I’m no comedian
Söylediklerimi dalgaya alma, komedyen filan değilim
Too many mental problems got me snortin’ coke and smokin’ weed again
Çok fazla akıl sorunlarım olduğu için tekrardan kokain çekip sigaraya başladım
I’m goin’ up over the curb, drivin’ on the median (skrr!)
Kaldırımlara çıkıp yolun ortasından arabayı sürüyorum
Finally made it home but I don’t got the key to get in
En sonunda eve geldim ulaştım ama içeri girmek için anahtarım yok

So when you see me on yo’ block with two Glocks Screamin’ “Fuck the world!” like 2Pac (I just don’t give a fuck!)
O yüzden beni mahallende iki tabancayla 2Pac gibi ”Tüm dünyayı sikeyim” diye bağırırken gördüğünde (Hiçbir şey sikimde değildir)
Talkin’ that shit behind my back, dirty mackin’ Tellin’ your boys that I’m on crack (I just don’t give a fuck!)
Arkamdan konuşup arkadaşlarına uyuşturucu kullandığımı söyle (Hiç sikimde değil)
So put my tape back on the rack, go run and tell your friends My shit is wack (I just don’t give a fuck!)
Kasetimi rafa kaldır, gidip arkadaşlarına benim müziğim bok gibiydi de (Hiç sikimde değil)
But see me on the street and duck ’cause you gon’ get Stuck, stole, and snuffed (’cause I just don’t give a fuck!)
Ama beni mahallende gördüğünde eğil çünkü bıçaklanıp öldürüleceksin (Çünkü hiçbir şey sikimde değil))

(Shit, fuck everybody!)
(Herkesin amına koyayım)
Outsidaz, Pacewon, Young Zee (fuck the entire world!)
DU

Eminem – Role Model (Türkçe Çeviri)