Have I told you how good it feels to be me
Sana ben olmanın ne kadar güzel olduğunu söyledim mi?
When I’m in you?
Senin içinde olduğum zaman
I can only stay clean when you are around
Ancak sen etrafımdayken temiz kalabiliyorum
Don’t let me fall

Düşmeme izin verme

If I close my eyes forever,
Eğer gözlerimi sonsuza dek kapatırsam
Would it ease the pain?
Bu acıyı hafifletir mi?
Could I breathe again?
Yeniden nefes alabilir miyim?

Maybe I’m addicted,
Belki bağımlıyım
I’m out of control,
Kontrolden çıktım
But you’re the drug that keeps me from dying.
Ama ölmemi engelleyen ilaç sensin
Maybe I’m a liar
Belki ben bir yalancıyım
But all I really know is
Ama gerçekten bildiğim tek şey şu
You’re the only reason I’m trying
Çabalıyor olmamın tek nedeni sensin

I am wasted away 

Yok yere harcandım 
I made a million mistakes. 
Milyon tane hata yaptım 
Am I too late? 
Çok mu geç kaldım? 
There is a storm in my head; 
Kafamın içinde bir fırtına var 
It rains on my bed 
Yatağıma yağmur yağıyor 
When  you are not here 
Sen burda olmadığın zaman 

I’m not afraid of dying, 

Ölmekten korkmuyorum
But I am afraid of losing you. 
Ama seni kaybetmekten korkuyorum  
When you’re lying next to me 
Sen yanımda yattığın zaman 
love is going through to me. 
aşk bana doğru geliyor 

Oh it’s beautiful. 

Oh bu güzel 
Everything is clear to me 
Her şey net gözüküyor 
’till I hit reality 
Ta ki gerçeğe dönene kadar 
And I lose it all… 
Ve  her şeyi kaybediyorum 
I lose it all… x2 
Her şeyi kaybediyorum 

Na na na na
You’re the only reason
Tek neden sensin
Yeah, you’re the only reason I’m trying,
Evet, çabalıyor olmamın tek nedeni sensin,
Oh, I’m trying, I’m trying, I’m trying,
Oh, çabalıyorum, çabalıyorum, çabalıyorum,
Don’t want to lose it all, x2 

Her şeyi kaybetmek istemiyorum, 

I’m trying, I’m trying..I’m trying … 
Çabalıyorum, çabalıyorum, çabalıyorum… 
Yeah, you know I’m addicted, 
Evet biliyorsun ben bağımlıyım 
You know I’m addicted, 
Biliyorsun bağımlıyım 
Yeah, you know I’m addicted…. 
Evet biliyorsun bağımlıyım