Era Istrefi ft French Montana – No I Love Yous ( Türkçe Çeviri )

 

Nah, nah, don’t do it
Hayır hayır, bunu yapma
Baby, nah, nah, don’t do it
Bebeğim, hayır hayır, bunu yapma
Nah, nah, don’t do it
Hayır hayır, bunu yapma
You know what it is when you hear that haaa. (no I love yous)
‘Haa’yı duyduğunda ne demek olduğunu biliyorsun. (Hayır seninkini seviyorum.)

Pull up, we can do it all night
Çek! Bunu tüm gece yapabiliriz
Do it at a stoplight
Dur ışığına kadar yap
Burn, light, switch up
Yan, Parla, değiştir
Before you do what I let you
İzin verdiklerini yapmadan önce
.. know I got it
..Biliyorsun kaptım bunu
All I do is driving
Tüm yaptığım bu işi sürdürmek
No, there ain’t no stopping.
Hayır, durmak yok.

Find a love, don’t do it
Aşkı bul, bunu yapma
Nah, nah, I don’t do it
Hayır hayır, bunu yapmam
Nah, nah, I don’t do it
Hayır hayır, bunu yapmam
Don’t do it
Bunu yapma
Keep your head ..
Kafanı tut..
Do it just how I like
Nasıl yapıyorsam öyle yap
Nah, nah, I don’t push him
Hayır hayır, onu itmiyorum
Nah, nah, I don’t push him
Hayır hayır, onu itmiyorum
Yeah, do it just how I like
Evet, sadece yaptıgım gibi yap
On front, on front, on front
Ön tarafta, ön tarafta, ön tarafta
But no I love yous.
Ama hayır seninkini seviyorum.

Don’t want no love
Aşksızlığı istemiyorum
We can do it all night
Bunu tüm gece yapabiliriz
We can do this all the time
Bunu tüm zaman boyunca yapabiliriz
But no I love yous
Ama hayır seninkini seviyorum
Don’t want no love
Aşksızlığı istemiyorum
You can do it all night
Bunu tüm gece yapabilirsin
We can do this all the time
Bunu tüm zaman boyunca yapabiliriz
But no I love yous
Ama hayır seninkini seviyorum
Pull up, pull up, we gon’ make damn money
Çek, çek, para kazanacağız
Pull up, pull up, we gon’ make damn money
Çek, çek, para kazanacağız
then blow it.
Sonra patlat.

Pull up, we can do it all week
Çek, bunu tüm hafta boyunca yapabiliriz
.. better call me
En iyisi ara beni
Bedroom still private
Yatak odası hâlâ özel
Keep it where I left you
Seni nerede bıraktıysam orada tut
Boy, you watching me, I know you watching
Çocuk, beni izliyorsun, izlediğini biliyorum
You know, yeah, I’m gonna hide it
Biliyorsun, evet, bunu saklayacağım
.. no stopping.
..durmak yok.

Find a love, don’t do it
Aşkı bul, bunu yapma
Nah, nah, I don’t do it
Hayır hayır, bunu yapmam
Nah, nah, I don’t do it
Hayır hayır, bunu yapmam
Don’t do it
Bunu yapma
Keep your head on ..
Başını tut..
Just might give it a taste (give it a taste)
Sadece belki tattırır (tattırır)
Nah, nah, I don’t push him
Hayır, hayır, onu itmem
Nah, nah, I don’t push him
Hayır hayır, onu itmem
Yeah, since you know what I wanna do
Evet, ne yapmak istediğimi bildiğinden beri

 

(On front, on front, on front)
(Önünde, önünde, önünde)
.. but no I love yous.
..ama hayır seninkini seviyorum.

Don’t want no love
Aşksızlığı isteme
We can do it all night
Bunu tüm gece yapabiliriz
We can do this all the time
Bunu tüm zaman boyunca yapabiliriz
But no I love yous
Ama hayır seninkini seviyorum
Nah, nah, I don’t push him
Hayır hayır, onu itmem
Nah, nah, I don’t push him
Hayır hayır, onu itmem
Don’t do it
Bunu yapma
We can do it all night
Bunu tüm gece yapabilir
Don’t do it
Bunu yapma
We can do this all the time.
Bunu tüm zaman boyunca yapabiliriz.
Living in the friend zone
Arkadaş çevresinde yaşıyorum
Jumbling like James in the end zone
Son bölgede James gibi karışmak
It’s not gonna end though
Yine de bu bitmeyecek.

Baby, don’t pull that window
Bebeğim, bu pencereyi çekme.
Hit it in the back intense though
Geriye doğru şiddetle vur.

Pull up, pull up, pull up
Çek, çek, çek
Seven calls all week
7 arama, tüm hafta boyunca
Quite some like ..
Oldukça benzer..
Tryna .., baby, go chic
Dene.., bebek, şık ol
Yeah, yeah, through the .. like ..
Evet, evet, :((((
.., no, we turn up all night
..hayır, tüm gece döneceğiz
And the water all blue but that fish don’t bite (I know, I know)
Ve su komple mavi ama balıklar ısırmaz (biliyorum, biliyorum)
Nah, nah, don’t do it
Hayır, hayır, bunu yapma
Baby, nah, nah, don’t do it
Bebeğim, hayır hayır,bunu yapma
Nah, nah, don’t do it
Hayır,hayır,bunu yapma
We gon’ make damn money then blow it (I know)
Para kazanacağız ve onu patlatacağız (Biliyorum)
.. (on front, on front, on front)
.. (Önünde, önünde, önünde)
You know they call me Montana, Montana.
Biliyorsun onlar beni Montana diye çağırıyorlar.