Finding refuge in my own lies
Sığınacak bir yer buluyorum kendi yalanlarımda
“How are you?”
Nasılsın,
“I’m doing alright”
Ben iyiyim
Small talk is a great disguise
Kısa konuşmak iyi bir maskedir
Just let me be just let me be
Sadece olmama izin ver,
Empty thoughts start to crowd my mind
Önemsiz düşünceler aklımı doldurmaya başladı
Am I only living, living to survive?
Bir ben miyim hayatta kalabilmek için yaşayan?
Shake it off but I’ve lost the drive
Salla gitsin ama hakimiyeti kaybettim
Just let me be just let me be
Sadece izin ver,
Let me be, okay
İyi olmama izin ver

No one knows what goes on up inside my head
Bilmiyor kimse aklımdan nelerin geçtiğini
There’s a new kind of poison and it’s starting to spread
Yeni bir zehir var ve başlıyor yayılmaya
No one knows what goes on up inside my head
Bilmiyor kimse aklımdan nelerin geçtiğini
They don’t think I need help
Onlar yardıma ihtiyacığım olduğunu düşünmüyorlar
But I’m scaring myself
Ama ben kendimden korkuyorum
I just want to be okay
Sadece iyi olmak istiyorum

All the voices in my head are coming to life
Kafamdaki sesler canlanmaya başladı
They’re getting louder and I’m, I’m terrified
Gittikçe sesleri artıyor ve ben korkuyorum
How do you run from your own mind?
Nasıl kaçabilirsin ki kendi zihninden ?
Is this what I’ve become?
Böyle bir şeye mi dönüşüyorum ?
Take it back what have I done
Geri al,ne yaptım ben?

No one knows what goes on up inside my head
Bilmiyor kimse aklımdan nelerin geçtiğini
There’s a new kind of poison and it’s starting to spread
Yeni bir zehir var ve başlıyor yayılmaya
But I didn’t think the antidote was in my hands
Ama düşünmüyordum ki panzehrin ellerimde olduğunu
I can change my plans I can change my plans
Planımı değiştirebilirim,
I tried to find my reflection on the glass
Camdaki yansımamı bulmaya çalışıyordum
But all I ever saw were the things I lacked
Ama görebildiğim tek şey eksiklerimdi
All the smudges on the mirror made me go insane
Aynadaki tüm bu lekeler beni çıldırtıyor
All I ever thought I was
Düşündüm ki ben bir
Was a mistake
hataydım