Little girls
Küçük kızlar
Listen closely
Yakından dinleyin
Cause no one told me
Çünkü bana kimse söylemedi
But you deserve to know
Ama siz bilmeyi hak ediyorsun
That in this world, you are not beholden
Onun için bu dünyaya borçlu değilsin
You do not owe them
Onlara borçlu değilsin
Your body and your soul
Bedenin ve ruhun

All the youth in the world will not save you from growing older
Yaşadığın gençliğin yaşlanmana engel olamayacak
And all the truth in the girl is too
Ve kızdaki tüm gerçek de ondan çalınacak kadar değerli
precious to be stolen from her
Ve tek gerçek kızdaki tüm değerin çalınmış olması

It’s just the way it is
Olan tek yol bu
Maybe it’s never gonna change
Belki bu hiç değişmeyecek
But I got a mind to show my strength
Ama gücümü gösterebilcek kadar zekiyim
And I got my right to speak my mind
Ve düşüncelerimi söyleyebilecek kadar doğruları biliyorum
And I’m gonna pay for this
Ve bunu ödeyeceğim
They’re gonna burn me at the stake
Onlar beni kazıkta yakacaklar
But I got a fire in my veins
Ama damalarımda ateş var
I wasn’t made to fall in line
Bu hatta düşmek için yaratılmadım
No, I wasn’t made to fall in line
No
Hayır, hatta düşmek için yaratılmadım
Hayır

Show some skin
Bedenini göster
Make him want you
Onun seni istemesini sağla
Cause God forbid you
Çünkü tanrı seni yasakladı
Know your own way home
Kendi evin için yolunu bil
And ask yourself why it matters
Ve kendine neden sorun olduğunu sor
Who it flatters
Yalakalık eden kim
You’re more than flesh and bones
Sen et ve kemikten daha fazlasın

All the youth in the world will not save you from growing older
Yaşadığın gençliğin yaşlanmana engel olamayacak
And all the truth in the girl is too precious to be stolen from her
Ve tek gerçek kızdaki tüm değerin çalınmış olması

It’s just the way it is
Olan tek yol bu
Maybe it’s never gonna change
Belki bu hiç değişmeyecek
But I got a mind to show my strength
Ama gücümü gösterebilcek kadar zekiyim
And I got my right to speak my mind
Ve düşüncelerimi söyleyebilecek kadar doğruları biliyorum
And I’m gonna pay for this
Ve bunu ödeyeceğim
They’re gonna burn me at the stake
Onlar beni kazıkta yakacaklar
But I got a fire in my veins
Ama damalarımda ateş var
I wasn’t made to fall in line
Bu hatta düşmek için yaratılmadım
No, I wasn’t made to fall in line
No
Hayır, hatta düşmek için yaratılmadım
Hayır

1 2 3
1 2 3
Right 2 3
Doğru 2 3
Shut your mouth
Çeneni kapa
Stick your ass out for me
Benim için g*tünü benden uzak tut
March 2 3
Marş 2 3
1 2 3
1 2 3
Who told you
Sana kim söyledi
You’re allowed to think
Düşünmeye iznin olduğunu

It’s just the way it is
Olan tek yol bu
Maybe it’s never gonna change
Belki bu hiç değişmeyecek
But I got a mind to show my strength
Ama gücümü gösterebilcek kadar zekiyim
And I got my right to speak my mind
Ve düşüncelerimi söyleyebilecek kadar doğruları biliyorum
And I’m gonna pay for this
Ve bunu ödeyeceğim
They’re gonna burn me at the stake
Onlar beni kazıkta yakacaklar
But I got a fire in my veins
Ama damalarımda ateş var
I wasn’t made to fall in line
Bu hatta düşmek için yaratılmadım
No, I wasn’t made to fall in line
No
Hayır, hatta düşmek için yaratılmadım
Hayır

1 2 3
1 2 3
Right 2 3
Doğru 2 3
Shut your mouth
Çeneni kapa
Stick your ass out for me
Benim için g*tünü benden uzak tut
March 2 3
Marş 2 3
1 2 3
1 2 3
Who told you
Sana kim söyledi
You’re allowed to think
Düşünmeye iznin olduğunu