Fergie (Ft.Nicki Minaj)-You Already Know [Türkçe Çeviri]

Nakarat
Life’s a movie, let the camera roll
Hayat bir film, hadi kameraya çekelim

Fast life moving, ain’t no going slow
Hızlı yaşam devam ediyor, yavaş gitmiyor

That’s right, baby, you already know
Doğru, bebeğim, sen zaten biliyorsun

You already know, hope you’re ready
Sen zaten biliyorsun, umarım hazırsındır

Ready, steady, steady, rocking
Hazır, sabit,sabit,yuvarlanıyor

[Fergie]
Let it go, get rolled, I just can’t hold
Hadi git, rulo yap, ben sadece tutunamam

Back and forth ’cause I’m the girl with soul
Geri ve ileri çünkü ben ruhların kızıyım

Ain’t controlling effects, so what the heck
Etkileri kontrol edemem, bu yüzden

Rock the discotheque ’cause this groove is up next
Rock diskosu çünkü bu oluk bir dahakine yukarıda olacak

Tease on the camera, freeze while I animate
Kameralara takıl, ben canlandırırken dondur

I’m no amateur, I’m a laminate
Ben amatör değilim ben bir kat kat yapanım

I’ma assassinate all the imitates
Tüm taklitleri öldüreceğim

Then I’ma take a break, and meditate
Sonra bir ara vereceğim ve meditasyon yapacağım

Hmm, let me think about it
Hmm, bu konu hakkında düşünmeme izin ver

Put my little noodle on the problem, then I drink about it
Problemlerin üzerine benim küçük kafamı koy, sonra ben onun hakkında içeyim

Drink a little, swig a little, sip a little, spill a little
Bir küçük iç,küçük bir yudum, bir yudum, biraz dökül

Feel a little loopy when I get a little tipsy
Ben küçük bir çakırkeyif olduğumda küçük bir deliyi hisset

Beez got me feeling like a gypsy
Beez beni bir çingene gibi hissettirdi

Smoking on a hookah got me feeling like a hippie, trippy
Bir nargile içerken bir hippi gibi tuhaf hissederim

Gone for a minute and you missed me
Bir dakika için gittin ve sen beni özledin

Now Fergie back with a bag full of tricksies, what
Şimdi Fergie üç kağıtlarıyla dolu bir çanta ile geri döndü, ne

[Fergie]
This is how I do, this is how I do
Bunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım

This is how I do, this is how I do
Bunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım

[Nicki Minaj]
Yo, ayo, let it go, let’s go
Yo, ayo hadi git, hadi gidelim

I keep a bar like Esco
Esco gibi bir barı koruyorum

I wanna ball, where the nets go?
Ben top oynamak isterim, ağlar nereye gider?

I’m on stage, you can stand where the guests go
Ben sahnedeyim, sen misafirlerin gittiği yerde durabilirsin

Bitches is my sons, they don’t wanna leave the nest, though
Fahişeler benim oğullarım, onlar yuvalardan ayrılmak istemezler, ama

They like, aw, where the ref go?
Onlar gibi, aw, ilanlar nereye gider?

I-I got these hoes scared to pass, I got that intercept flow
Ben- ben geçmek için korkan bu kadınlardanım, ben akışa müdahale edenlerdenim

I made a movie like Seth Rog’
Seth Rog gibi bir film yaptım

And since I came in the game, they careers on death row
Ve ben oyunun içine geldiğimden beri, onlar ölmüş satırları umursarlar

Damn, they ain’t seen young Nicki in a week
Aptal, onlar genç Nicki’yi bir haftadır görmediler

Five shows, made three millie in a week
Beş gösteri, bir haftada üç mili yapıldı

You are now looking at the the best, the elite
Sen şu an en iyisine bakıyorsun, seçkinlere

Too bad you can’t go and invest in them critiques
Gidememen çok kötü ve onların eleştirilerine yatırım yapamaman

I’m thick and petite, tell ’em quick, pick a seat
Ben kalın ve küçüğüm, onlara çabuk söyle , bir oturak topla

I pull up in the Ghost, no sheets, trick or treat
Ben Hayaletlere yetişirim, sayfalar, hileler ve ya tedaviler yok

I know they on E, but I don’t give a F, though
Biliyorum onlar E üzerinde ama ben bir F vermem,

Bad attitude, but my pussy is the best, though
Kötü davranışlar ama benim kedilerim en iyisi ,ama

[Fergie]
Come get some, you little bums
Gel biraz al, sen biraz dilencisin

Dudes want the cake, but they can’t get a crumb
Aptallar kek isterler ama onlar bir kırıntı almazlar

From the original, sexual, visual dope chick and all that good shit
Orijinalinden, seksi, görsel uyuşturucular ve tüm iyi lanetler

Charismatic when I’m at it
Ben orada olduğumda karizmatik

When I add it up, I’m mathematic, baby
Ben onu eklediğimde, ben matematiğim, bebeğim

Top game, I’m out the attic
Zirve oyunu, ben tavan arasının dışındayım

There you have it, no dramatics, hold the static
Sahip oldukların burada, dramatikler yok,

Pose for the camera, daddy, I’m vogueing
Kameraya poz ver, babacığım, ben

Baby, I’m glamorous, and I’m folding
Bebeğim ben göz alıcıyım ve portatifim

Grammys and AMAs, I’m holding
Grammyler ve AMA’ler , ben tutuyorum

Amazing the way I keep shit frozen
Lanet dondurulmuş inanılmaz yollara devam ediyorum

Cool, that’s true, got new shoes and a new attitude
Rahat, doğru, yeni ayakkabılar ve yeni bir davranış aldım

Got my hair did, got a new hairdo
Saçım yapıldı, yeni bir saç modeli yaptım

Come and see me at a venue near you
Gel ve senin yanında bir mekanda beni gör

[Fergie]
I said watch me, I said watch me when I drop it
Beni izlemeni söyledim, ben onu düşürdüğümde beni izlemeni söyledim

Just watch and learn, baby, watch and learn, baby
Sadece izle ve öğren , bebeğim, izle ve öğren, bebeğim

It’s hot, it burns so I drop it
Sıcak, yanıyor bu yüzden onu düşürüyorum

Oh baby, watch me when I drop it
Oh bebeğin, ben onu düşürdüğümde beni izle

You didn’t know I could drop it like that, did you?
Sen bilmezdin ben onun gibi bir şeyi düşürebilirdim, bilmezdin değil mi?

You didn’t know I could drop it like that, did you?
Sen bilmezdin ben onun gibi bir şeyi düşürebilirdim, bilmezdin değil mi?

[Nicki Minaj]
Make some noise for my girl Fergie Ferg
Biraz ses yapalım kızım Fergie Fer