Caught (Yakalandı)


It’s the hardest thing I’ve ever had to do
Bu daha önce yapmak zorunda kaldığım en zor şeydi
To try and keep from calling you
Denemek ve seni aramaktan uzak durmak
Well, can my dreams keep coming true?
Peki, hayallerim gerçekleşmeye devam edebilir mi?
How can they?
Nasıl gerçekleşebilir?
‘Cause when I sleep, I never dream of you
Çünkü uyuduğumda, asla seni hayal etmiyorum

As if the dream of you, it sleeps too
Sanki senin hayalin gibi o da uyur
But it never slips away
Ama asla uzağa kaçmaz
It just gains its strength and digs its hooks
Sadece gücünü kazanıyor ve tuzaklarını kazıyor
To drag me through the day
Gün boyunca beni devirmek için

And I’m caught
Ve ben yakalandım
I forget all that I’ve been taught
Bana ders veren her şeyi unuttum
I can’t keep calm, I can’t keep still
Sakinleşemiyorum, henüz devam edemem
Pulled apart against my will
İsteğime karşı parçalandım

It’s the hardest thing I’ve ever had to prove
Bu daha önce kanıtlamak zorunda olduğum en zor şeydi
You turned to salt as I turned around to look at you
Sana bakınmak için döndüğümde sen tuza dönüştün
Old friends have said, the books I’ve read
Eski arkadaşlar söylemişti, okuduğum kitaplar
Say it’s the thing to do
Bu yapılacak şey
But it’s hard to see it when you’re in it
Ama sen buradayken görmek çok zor
‘Cause I went blind for you
Çünkü senin için kör oldum

Then you leave my head, crawl out the bed
Sonra kafamdan çıktın, yatağımdan süründün
You subconscious solipsist
Şuurun bencil
And for those hours deep in the dark
Ve karanlığa gömülen bu saatlerde
Perhaps you don’t exist
Belki var olmazsın

And I’m caught
Ve ben yakalandım
I forget all that I’ve been taught
Bana ders veren her şeyi unuttum
I can’t keep calm, I can’t keep still
Sakinleşemiyorum, henüz devam edemem
Pulled apart against my will
İsteğime karşı parçalandım

And I’m thrashing on the line
Ve ben kıyıya vurdum
Somewhere between
Bir yer
Desperate and divine
Umutsuzluk ve tanrısallık arasında
I can’t keep calm, I can’t keep still
Sakinleşemiyorum, henüz devam edemem
Persephone will have her fill
Persephone doyumluluğuna ulaşacak

And I’m caught
Ve ben yakalandım
I forget all that I’ve been taught
Bana ders veren her şeyi unuttum
I can’t keep calm, I can’t keep still
Sakinleşemiyorum, henüz devam edemem
Pulled apart against my will
İsteğime karşı parçalandım

And I’m caught
Ve ben yakalandım
I forget all that I’ve been taught
Bana ders veren her şeyi unuttum
I can’t keep calm, I can’t keep still
Sakinleşemiyorum, henüz devam edemem
Pulled apart against my will
İsteğime karşı parçalandım