Grace

Florence’in kız kardeşidir.

I’m sorry I ruined your birthday
Doğum gününü mahvettiğim için üzgünüm
I guess I could go back to university
Sanırım üniversiteye geri dönebilirim
Try and make my mother proud
Dene ve anneni gururlandır
Stop this phase I’m in, she deems dangerous
İçinde olduğum aşamayı bırak, o tehlikeyi düşünüyor
In love
Aşkta
The spelling is a problem
Hecelemek bir problemdir
As is the discipline
Disiplin gibi
And I don’t think it would be too long
Ve bunun çok uzun olduğunu düşünmüyorum
Before I was drunk in Camberwell again
Camberwell’de yeniden sarhoş olmamdan önce

But this is the only thing I’ve ever had any faith in
Ama bu benim inanç duyduğum tek şey
Grace, I know you carry us
Grace, biliyorum sen bizi taşıyorsun
Grace, and it was such a mess
Grace, ve bu ne kadar da saçmaydı
Grace, I don’t say it enough
Grace, bu yeterli demiyorum
Grace, you are so loved
Grace, sen çok sevildin

I’m sorry I ruined your birthday, you had turned 18
Doğum gününü mahvettiğim için özür dilerim, sen 18 yaşına girdin
And the sunshine hit me and I was behaving strangely
Ve güneş ışığı bana vurdu ve ben tuhaf davranıyordum
All the walls were melting and there were mermaids everywhere
Tüm duvarlar eriyor ve deniz kızları her yerde
Hearts flew from my hands and I could see people’s feelings
Kalpler ellerimden uçtu ve insanların hislerini görebiliyordum

But this is the only thing I’ve ever had any faith in
Ama bu benim inanç duyduğum tek şey
Grace, I know you carry us
Grace, biliyorum sen bizi taşıyorsun
Grace, and it was such a mess
Grace, ve bu ne kadar da saçmaydı
Grace, I don’t say it enough
Grace, bu yeterli demiyorum
Grace, you are so loved
Grace, sen çok sevildin

And you, you were the one I treated the worst
Ve sen, sen en kötü muamele yaptığım biriydin
Only because you loved me the most
Tek sen çünkü en çok sen beni sevdin
We haven’t spoken in a long time
Uzun zamandır konuşmadık
I think about it sometimes
Bazen bunun hakkında düşünüyorum
I don’t know who I was back then
O zamanlar kim olduğumu bilmiyordum
And I hope and hope
Ve umarım ve umarım
I would never treat anyone like that again
Asla birine bir daha böyle davranmam

But this is the only thing I’ve ever had any faith in
Ama bu benim inanç duyduğum tek şey
Grace, I know you carry us
Grace, biliyorum sen bizi taşıyorsun
Grace, and it was such a mess
Grace, ve bu ne kadar da saçmaydı
Grace, I don’t say it enough
Grace, bu yeterli demiyorum
Grace, you are so loved
Grace, sen çok sevildin
Grace, I know you carry us
Grace, biliyorum sen bizi taşıyorsun
Grace, and it was such a mess
Grace, ve bu ne kadar da saçmaydı
Grace, I don’t say it enough
Grace, bu yeterli demiyorum
Grace, you are so loved
Grace, sen çok sevildin

This is the only thing I’ve ever had any faith in
Bu benim inanç duyduğum tek şey
This is the only thing I’ve ever had any faith in
Bu benim inanç duyduğum tek şey
This is the only thing I’ve ever had any faith in
Bu benim inanç duyduğum tek şey
This is the only thing I’ve ever had any faith in
Bu benim inanç duyduğum tek şey