No Choir (Koro Yok)


And it’s hard to write about being happy
Ve mutlu olmak hakkında şarkı yazmak zor
‘Cause the older I get
Yaşlandığım için
I find that happiness is an extremely uneventful subject
Mutluluğu son derece olaysız bir konuda buldum

And there would be no grand choirs to sing
Ve burada şarkı söyleyecek büyük bir koro olmazdı
No chorus could come in
Ve nakarat giremezdi
About two people sitting doing nothing
İki insanın oturup hiçbir şey yapmaması hakkında nakarat olmazdı

But I must confess
Ama itiraf etmeliyim
I did it all for myself
Hepsini kendim için yapmıştım
I gathered you here to hide from some vast unnameable fear
Uçsuz bucaksız, isimlendirilemez korkudan seni saklamak için seni burada topladım
But the loneliness never left me
Ama yalnızlık asla beni terk etmedi
I always took it with me
Onu herzaman benimle aldım
But I can put it down in the pleasure of your company
Ama bunu eşliğinin zevkine bırakabilirim

And there would be no grand choirs to sing
Ve burada şarkı söyleyecek büyük bir koro olmazdı
No chorus could come in
Ve nakarat giremezdi
And no ballad will be written
Ve hiç ballad yazılmamış olur
It will be entirely forgotten
Tamamen unutulacak

And if tomorrow it’s all over
Ve yarın her şey biterse
At least we had it for a moment
En azından bir anımız vardı
Oh, darling, things seem so unstable
Sevgilim, işler çok kararsız görünüyor
But for a moment we were able to be still
Ama bir an için bizim hala gücümüz yetebilir

And there would be no grand choirs to sing
Ve burada şarkı söyleyecek büyük bir koro olmazdı
No chorus could come in
Ve nakarat giremezdi
And no ballad will be written
Ve hiç ballad yazılmamış olur
It will be entirely forgotten
Tamamen unutulacak