St. Jude (Aziz Jude)

St. Jude, Hazreti İsa’nın on iki havarisinden birinin olmanın yanı sıra 2013 yılında İngiltere’yi vuran kasırganın da adıydı. Florence bu şarkıda hem Aziz’e hem de kasırgaya gönderme yapıyor. Şarkıda Aziz Jude’u erkek, St. Jude kasırgasını kadın olarak anlatır.


Another conversation with no destination
Hedefi olmayan başka bir tartışma
Another battle never won
Asla kazanılamayacak başka bir savaş
And each side is a loser
Ve her bir taraf kaybeden
So who cares who fired the gun?
Yani, silahı kimin ateşlediğinin ne önemi var?

And I’m learning, so I’m leaving
Ve öğreniyorum, bu yüzden terk ediyorum
And even though I’m grieving
Ve kederli olmama rağmen
I’m trying to find the meaning
Anlam aramaya devam ediyorum
Letting loss reveal it
Kaybımın açığa çıkmasına izin veriyorum
Letting loss reveal it
Kaybımın açığa çıkmasına izin veriyorum

St. Jude, the patron saint of the lost causes
Aziz Jude, ümitsizliklerin koruyucu azizi
St. Jude, we were lost before she started
Aziz Jude, o başlamadan önce biz kaybolduk
St. Jude, we lay in bed as she whipped around us
Aziz Jude, o bizi etrafa savurduğunda yatağımızda yatıyorduk
St. Jude, maybe I’ve always been more comfortable in chaos
Aziz Jude, belki de ben hep kaosun içinde daha rahattım

And I was on the island and you were there too
Ve ben adadaydım ve sen de oradaydın
But somehow through the storm I couldn’t get to you
Ama bir şekilde fırtına boyunca sana ulaşamadım
St. Jude, somehow she knew
Aziz Jude, her nasılsa o biliyordu
And she came to give her blessing while causing devastation
Ve yıkıma neden olurken kutsamaya geldi
And I couldn’t keep my mouth shut, I just had to mention
Ve dudaklarımı kapalı tutamıyorum, ben sadece bahsetmek zorundaydım
Grabbing your attention
Dikkatini çekiyorum

St. Jude, the patron saint of the lost causes
Aziz Jude, ümitsizliklerin koruyucu azizi
St. Jude, we were lost before she started
Aziz Jude, o başlamadan önce biz kaybolduk
St. Jude, we lay in bed as she whipped around us
Aziz Jude, o bizi etrafa savurduğunda yatağımızda yatıyorduk
St. Jude, maybe I’ve always been more comfortable in chaos
Aziz Jude, belki de ben hep kaosun içinde daha rahattım

St. Jude, St. Jude
Aziz Jude, Aziz Jude
St. Jude, St. Jude
Aziz Jude, Aziz Jude

And I’m learning, so I’m leaving
Ve öğreniyorum, bu yüzden terk ediyorum
And even though I’m grieving
Ve kederli olmama rağmen
I’m trying to find the meaning
Anlam aramaya devam ediyorum
Letting loss reveal it
Kaybımın açığa çıkmasına izin veriyorum
Letting loss reveal it
Kaybımın açığa çıkmasına izin veriyorum
And I’m learning, so I’m leaving
Ve öğreniyorum, bu yüzden terk ediyorum
And even though I’m grieving
Ve kederli olmama rağmen
I’m trying to find the meaning
Anlam aramaya devam ediyorum
Letting loss reveal it
Kaybımın açığa çıkmasına izin veriyorum
Letting loss reveal it
Kaybımın açığa çıkmasına izin veriyorum