Third Eye (Üçüncü Göz)


That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatı
Original lifeline
Gerçek cankurtaran halatı
That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatı

Hey, look up
Hey, yukarı bak
Don’t make a shadow of yourself
Kendine gölge etme
Always shutting out the light
Her zaman ışığı kapat
Caught in your own creation
Kendi yarattıklarına yakalandın
Look up, look up
Yukarı bak, yukarı bak
It tore you open
Bu sende travma yarattı
And oh, how much?
Ve, ne kadar?

‘Cause there’s a hole where your heart lies
Çünkü burada, kalbinin yalan söylediği yerde bir delik var
And I can see it with my third eye
Ve ben bunu üçüncü gözümle görebiliyorum
And though my touch, it magnifies
Ve dokunuşlarıma rağmen, bu göklere çıktı
You pull away, you don’t know why
Çekip gittin, neden olduğunu bilmiyorsun

That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatı
Original lifeline
Gerçek cankurtaran halatı
That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatı

Hey, look up
Hey, yukarı bak
You don’t have to be a ghost
Bir hayalet olmak zorunda değilsin
Here amongst the living
Burada, yaşamanın arasında
You are flesh and blood
Sen insanoğlusun
And you deserve to be loved
Ve sen sevilmeyi hak ettin
And you deserve what you are given
Ve sen sana verileni hak ettin
And oh, how much?
Ve, ne kadar?

‘Cause there’s a hole where your heart lies
Çünkü burada, kalbinin yalan söylediği yerde bir delik var
And I can see it with my third eye
Ve ben bunu üçüncü gözümle görebiliyorum
And though my touch, it magnifies
Ve dokunuşlarıma rağmen, bu göklere çıktı
You pull away, you don’t know why
Çekip gittin, neden olduğunu bilmiyorsun

That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatı
Original lifeline
Gerçek cankurtaran halatı
That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatı

‘Cause there’s a hole where your heart lies
Çünkü burada, kalbinin yalan söylediği yerde bir delik var
And I can see it with my third eye
Ve ben bunu üçüncü gözümle görebiliyorum
And though my touch, it magnifies
Ve dokunuşlarıma rağmen, bu göklere çıktı
You pull away, you don’t know why
Çekip gittin, neden olduğunu bilmiyorsun

That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatı
Original lifeline
Gerçek cankurtaran halatı
That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatı

‘Cause your pain is a tribute
Çünkü senin acın bir takdirdir
The only thing you let hold you
Seni hayatta tutan tek şey
Wear it now like a mantle
Şimdi onu bir örtü gibi giyin
Always there to remind you
Her zaman sana hatırlatmak için orada
‘Cause your pain is a tribute
Çünkü senin acın bir takdirdir
The only thing you let hold you
Seni hayatta tutan tek şey
Wear it now like a mantle
Şimdi onu bir örtü gibi giyin
Always there to remind you
Her zaman sana hatırlatmak için orada

I’m the same, I’m the same
Ben aynıyım, ben aynıyım
I’m trying to change
Değişmeye çalışıyorum
I’m the same, I’m the same
Ben aynıyım, ben aynıyım
I’m trying to change
Değişmeye çalışıyorum
I’m the same, I’m the same
Ben aynıyım, ben aynıyım
I’m trying to change
Değişmeye çalışıyorum
I’m the same, I’m the same
Ben aynıyım, ben aynıyım
I’m trying to change
Değişmeye çalışıyorum

‘Cause there’s a hole where your heart lies
Çünkü burada, kalbinin yalan söylediği yerde bir delik var
And I can see it with my third eye
Ve ben bunu üçüncü gözümle görebiliyorum
And though my touch, it magnifies
Ve dokunuşlarıma rağmen, bu göklere çıktı
You pull away, you don’t know why
Çekip gittin, neden olduğunu bilmiyorsun

I’m the same, I’m the same
Ben aynıyım, ben aynıyım
I’m trying to change
Değişmeye çalışıyorum
That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatını
I’m the same, I’m the same
Ben aynıyım, ben aynıyım
I’m trying to change
Değişmeye çalışıyorum
That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatını
I’m the same, I’m the same
Ben aynıyım, ben aynıyım
I’m trying to change
Değişmeye çalışıyorum
That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatını
I’m the same, I’m the same
Ben aynıyım, ben aynıyım
I’m trying to change
Değişmeye çalışıyorum
That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatını
I’m the same, I’m the same
Ben aynıyım, ben aynıyım
I’m trying to change
Değişmeye çalışıyorum
That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatını
I’m the same, I’m the same
Ben aynıyım, ben aynıyım
I’m trying to change
Değişmeye çalışıyorum
That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatını
I’m the same, I’m the same
Ben aynıyım, ben aynıyım
I’m trying to change
Değişmeye çalışıyorum
That original lifeline
Bu gerçek cankurtaran halatını