Foster The People-Sit To Next To Me (Türkçe Çeviri)

And it’s over, it’s over
Ve bitti, bitti

I’m circling these vultures
Bu akbabaları çiziyorum

Got me praying that it’s longer
Almam için dua ediyorum uzun sürüyor

Feeling something rotten
Bazı şeyler çürük hissettiriyor

Last time I saw you said “What’s up?”
Geçen hafta gördüm sen “Naber? ” dedim

And pushed right through
Ve doğruca ittirdim

Then I tried to catch you
Sonra seni yakalamayı denedim

But we’re always on the move
Ama biz daima hareket halindeyiz

And now it’s over, we’re sober
Ve şimdi bitti, biz ayıldık

Symptoms of the culture
Kültürlerin septomları

And the night ain’t getting younger
Ve geceleri gençlik yok

Last call’s around the corner
Son çağrının etrafında dönüyoruz

Feeling kinda tempted
Biraz cazip hissettiriyor

And I’m pouring out the truth
Ve ben gerçeklerin dışına döküyorum

Just fading out this talk is ’cause now
Sadece bu konuşmadan uzaklaşıyorum çünkü şimdi

All I want is you
Tek istediğim sensin

I’m saying come over here sit next to me
Ben burada senin yanında otururken iyileşeceğimi söylüyorum

We can see where things go naturally
Biz doğal olarak bir şeylerin nerede olduğunu görebiliriz

Just say the word and I’ll part the sea
Sadece kelimeyi söyle ve ben denizleri ayıracağım

Just come over here and sit next to me
Sadece burada ve senin yanında otururken iyileşiyorum

And I’ll take you high, high
Ve ben sana yükseleceğim, yükseleceğim

Well I ain’t frontin’ my intention
Niyetimi döndürecek değilim

Got your man outlined in chalk
Aldığın adamı tebeşirle özetledim

It’s a midnight intervention
Bir gece yarısı daveti

Got no plans to make it stop
Durdurmak için plan yok

Last time I saw you said
Son kez söylediğini gördüm

“You wanna keep the light?”
“Sen ışığı korumak istersin?”

But I’m here to tell you
Ama ben sana söylemek için buradayım

I’m not trying to change your mind
Ben fikrini değiştirmeyi denemiyorum

It’s alright, ooh, it’s alright, oooh
Iyi ,ooh, iyi,ooh