NAKARAT
All my worst nights are the best times

Tüm kötü gecelerimiz en iyi zamanlarımız


West Coast stealin’ all my shut-eye

Batı kıyısı tüm göz kapağımızı çalıyor


All my worst nights are the good kind

Tüm kötü gecelerimiz iyi türlerimizdir


High life filtered through the lo-fi

Lo-fi ile filtrelenmiş yüksek yaşam  


Startin’ it up after dark

Karanlıktan sonra başlıyor


Chasin’ thoughts, cruisin’ through Echo Park

Düşünceler kovalıyor, Echo Park boyunca yolculuğa çıkıyoruz


Joined the vultures eatin’ paradise

Cenneti yiyen akbabalar katıldı 


Gettin’ tilted, yeah, we’ll pay the price (But ain’t it nice?)
Eğildik, evet ama bedelini ödeyeceğiz (ama hoş değil mi?)

Never say, “Goodbye”, we say, “Hello”

Asla ‘’Elveda ‘’ deme, biz ‘’Merhaba’’ diyelim


Faded in the sunshine and the snow

Gün ışığında ve karlarda azalıyor 

Skippin’ lines and brushin’ past the suits

Hatları atlıyoruz ve takımları geçerek fırçalıyoruz


Duckin’ pictures and droppin’ some truths

Resimler suya batıyor ve bazı gerçekler düşüyor 


Now I’m gettin’ lost up in the Hills

Şimdi ben the Hills’de kayboluyorum


Duckin’ pictures and droppin’ some truths

Resimler suya batıyor ve bazı gerçekler düşüyor 


Now I’m gettin’ lost up in the Hills

Şimdi ben the Hills’de kayboluyorum


But cruise the ’Gram and now I’m catchin’ feels

Ama Gram’lara yolculuk ediyor ve şimdi yakalıyor gibi hissediyoruz


Is this for real?

Gerçeklik bu mu?
Yeah, you know

Evet, sen bilirsin


It’s only in L.A

L.A’daydım yalnızca


Yeah, uh huh

Evet, uh huh
(La-la-la-la, la-la-la-la)
Only in L.A

YalnızcaL.A’da
(La-la-la-la, la-la-la-la)