I’m gonna get superlit
-Yanıp kül olacağım
Only way to get over it
-Seni unutabilmenin tek yolu
Now that you’ve done me dirty, done me dirty, yeah
-Madem beni kirlettin, kirlettin
I gotta get superlit
-Yanıp kül olmalıyım
I’m gonna get superlit, superlit
-Fena halde kül olacağım, yanıp kül
Only way to get over it, over it
-Bunu atlatabilmenin tek yolu
Now that you’ve done me dirty, done me dirty, yeah
-Madem ki beni kirlettin, kirlettin
I gotta get superlit
-Yanıp kül olmalıyım

I’m getting superlit on the way to my job
-Kül oluyorum sanki mesleğimmiş gibi
Then I used to pay the bills from my car
-Sonra da faturaları arabamdan ödemiştim
They got me the girl that dumped me last month
-Beni geçen ayda takılı bırakan bir kız verdiler bana
And I’m stuck paying, her family planned all
-Ve ödemede takılı kaldım, ailesi bunu planlamıştı
Hold the phone there, just a minute, man
-Orada telefonu tutuyor, bir dakika, adamım
You know you can change shit around in a minute, man
-Biliyorsun bir dakikada etraftaki pislikleri değiştirebilirsin
Even though you pushing ’round in that mini van
-Bunu etraftaki minik orduya itmene rağmen
When you come home you know you’re gonna get…
-Eve geldiğinde bilirsin sen
Superlit
-Fena şekilde yanacaksın
Like you ain’t never did before
-Sanki daha önce hiç yanmamış gibi
I’m talking athletics in Nutella on the kitchen floor
-Mutfak zemininde Nutelleyla atletizm konuşuyorum
And I feel like a got a little luck
-Ve küçük bir şansım varmış gibi hissediyorum
And everything is cool until the sun come up
-Ve güneş doğana kadar her şey harikulâde
And then it’s back to reality, the same old tragedies
-Ve sonra her şey gerçekliğe geri dönüyor, aynı eski trajediler
Back to my old ways like, “Please, don’t be mad at me”
-Eski hallerime geri dönüyorum, ‘Lütfen bana kızma’
You know it’s just a habit when I had traffic
-Bilirsin bu sadece bir alışkanlık, trafikteyken
Even bad news got me laughing
-Kötü haberler bile beni güldürüyor

I’m gonna get superlit, superlit
-Fena şekilde yanacağım, fena yanacağım
Only way to get over it, over it
-Bunu atlatmanın tek yolu
Now that you’ve done me dirty, done me dirty, yeah
-Madem sen beni kirlettin
I gotta get superlit
-Fena halde yanacağım o zaman

It’s superlit that you do what you did to me
-Bu bana yaptığını yaptığın fena yanmak
‘Cause after what you did to me I’ll gotta pretend to be…
Superlit
-Çünkü bu bana yaptığın şeyden sonra ben sanki… havalı bir şekilde yanmış gibi yapacağım
I could be whatever I want
-İstediğim herhangi bir şey olabilirim
With whoever I want, do anything that I want
-İstediğim herhangi biri olmakla beraber, istediğim her şeyi yaparım
When I’m superlit
-Fena halde yanmışsam
Breaking down the doritos on my mac and cheese
-Fırında makarnamın üstüne doritoslarla yıkılıyorum
In my kitchen with them other recipes
-Mutfağımda diğer tariflerle birlikte
And wait, superlit
-Ve bekle, süper havalı
Negative energy will never get the best of me
-Negatif enerji asla en iyi halimi ele geçiremez
And you’ll never get the rest of me now I’m…
Superlit
-Ve sen asla kalan benliğimi alamayacaksın şimdi ben süper aydınlatılmışım

We’re gonna get super, superlit
-Şimdi süper süper kül olacağız
We’re gonna get over, over it
-Şimdi bunun üstesinden, üstesinden geleceğiz
Now that you’ve done me dirty
-Madem sen beni kirlettin
Now that you’ve done me dirty
-Madem sen beni kirlettin
Now that you’ve done me dirty
-Madem sen beni kirlettin
(Come on)
-Hadi

Let’s gonna get superlit (hey)
-Hadi fena halde tutuşalım
We’re gonna get super, superlit (hey)
-Şimdi süper süper kül olacağız
So if I get over, over it (hey)
-Eğer bunu atlatıyorsam
So we can get stupid superlit
-Yani aptal şeyi olduğumuzda
Again, and again
-Tekrar ve tekrar

 

**Superlit aynı zamanda sarhoş, uyuşturucu almış anlamlarına da gelir. Bu yüzden genellikle bundan çekinmeyen ve bunun havalı olduğunu düşünen insanlarca kullanılır.