Gracie Abrams us Taylor Swift Türkçe Sözleri

İngilizce SözleriTürkçe Sözleri
I know you knowBiliyorum sen de biliyorsun
It felt just like a jokeSanki bir şaka gibiydi
I show, you don’tBen gösteririm, sen göstermezsin
And now we’re talkingVe şimdi konuşuyoruz
I know your ghostHayaletini biliyorum
I see her through the smokeOnu dumanın arasından görüyorum
She’ll play her showO gösterisini yapacak
And you’ll be watchingVe sen izleyeceksin
And if history’s clear, someone always ends up in ruinsVe tarih açıksa, biri her zaman yıkıntılar içinde kalır
And what seemed like fate becomes “What the hell was I doing?”Ve kader gibi görünen şey “Ne halt ediyordum ben?” olur
Babylon lovers hanging lifetimes on a vineBabil aşıkları hayatlarını bir asma üzerinde asıyor
Do you miss mine?Benimkini özlüyor musun?
Do you miss us, us?Bizi, bizi özlüyor musun?
I felt it, you held itBen hissettim, sen tuttun
Do you miss us, us?Bizi, bizi özlüyor musun?
Wonder if you regret the secretSırrı pişman ediyor musun diye merak ediyorum
Of us, us, usBizi, bizi, bizi
Us, us, usBizi, bizi, bizi
Us, us, usBizi, bizi, bizi
I know you knowBiliyorum sen de biliyorsun
It felt like something oldEski bir şey gibi hissettirdi
It felt like something holy, like souls bleeding soKutsal bir şey gibi, ruhlar kanıyormuş gibi
It felt like what I’ve knownBildiğim gibi hissettirdi
You’re twenty-nine years oldYirmi dokuz yaşındasın
So how can you be cold when I open my home?Peki evimi açtığımda nasıl soğuk olabilirsin?
And if history’s clear, the flames always end up in ashesVe tarih açıksa, alevler her zaman küle dönüşür
And what seemed like fate, give it ten months, and you’ll be past itVe kader gibi görünen şeye on ay ver, ve onu aşarsın
Babylon lovers hanging missed calls on the lineBabil aşıkları kaçırılan çağrıları hat üzerinde asıyor
I gave you mineBenimkini sana verdim
Did you mind?Sakıncası var mıydı?
Us, usBiz, biz
I felt it, you held itBen hissettim, sen tuttun
Do you miss us, us?Bizi, bizi özlüyor musun?
Wonder if you regret the secretSırrı pişman ediyor musun diye merak ediyorum
Of us, usBizim sırrımız
Us, us, usBizi, bizi, bizi
Us, usBiz, biz
That night, you were talking false prophetsO gece, sahte peygamberlerden bahsediyordun
And profits they make in the margins of poetry sonnetsVe şiir sonelerinin kenarlarında kazandıkları kârlardan
You never read up on itSen bunu hiç okumadın
Shame, could’ve learned somethingYazık, bir şeyler öğrenebilirdin
Robert Bly on my nightstandKomodinin üstünde Robert Bly
Gifts from you, how ironicSenden hediyeler, ne kadar ironik
A curse or a miracle, hearse or an oracleBir lanet mi yoksa mucize mi, cenaze mi yoksa kehanet mi
You’re incomparable, fuck, it was chemicalSen kıyaslanamazsın, kahretsin, bu kimyasaldı
You plus me wasSen artı ben
You plus me wasSen artı ben
Us, usBiz, biz
UsBiz
I felt it, you held itBen hissettim, sen tuttun
Do you miss us, us?Bizi, bizi özlüyor musun?
Wonder if you regret the secretSırrı pişman ediyor musun diye merak ediyorum
Of us, usBizim sırrımız
Mistaken for strangersYabancılarla karıştırıldı
The way it was, wasÖyleydi, öyleydi
The pain of, the reign of, the flame ofAcısı, hükmü, alevi
Us, usBiz, biz
The outline, well sometimesÇizgisi, bazen
Do you miss us, us?Bizi, bizi özlüyor musun?
The best kind, well sometimesEn iyisi, bazen
Do you miss us?Bizi özlüyor musun?