Many long years amongst the trees
Many long years in the ground
To be with one that’s never seen
The one that stands and watches over

Ağaçların arasında bir sürü uzun yıllar
Zeminde bir sürü yıllar
Hiç görülmemiş olanla birlikte olmak için
Duran ve gözkulak olanla

I wonder when we’ll realize
This is what we got left
And it’s our demise
With the water rising
And the air so thin
Still the children smiling
And we see no sin

Merak ediyorum ne zaman fark edeceğiz
Bu geriye kalan tek şeyimiz
Ve bu bizim sonumuzdur
Yükselen suyla birlikte
Ve çok ince olan havayla
Çocuklar hala gülümsüyor
Ve biz hiç günah görmeyiz

This is what we all have seen
Too many years caring down
Even though we couldn’t believe
It’s only clearer in a mirror
Now

Bu gördüğümüzün hepsidir
Önemsenmiş fazlaca yıllar
İnanmamış olsak bile
O bir aynada daha görünür haldedir
Şimdi

I wonder when we’ll realize
This is what we got left
And it’s our demise
With the water rising
And the air so thin
Still the children smiling
Can we see no sin

Merak ediyorum ne zaman fark edeceğiz
Bu geriye kalan tek şeyimiz
Ve bu bizim sonumuzdur
Yükselen suyla birlikte
Ve çok ince olan havayla
Çocuklar hala gülümsüyor
Ve biz hiç günah görmeyiz

See no sin
Say no sin

Hiç günah görmeyiz
Hiç günah demeyiz