You’re Crazy

Guns N’ Roses

I’ve been looking for a trace
Looking for a heart
Looking for a lover in a world
That’s much too dark

Bir iz arıyordum
Bir kalp arıyordum
Çok karanlık bir dünyada bir sevgili arıyorum

You don’t want my love
You want satisfaction, oh yeah
You don’t need my love
You got to find yourself another piece of the action, yeah

Benim aşkımı istemiyorsun
Memnuniyet istiyorsun, oh evet
Benim aşkıma ihtiyacın yok
Kendine aksiyonun başka bir parçasını bulmalısın , evet

Said where you going
What you gonna do
I’ve been looking everywhere
I’ve been looking for you

Nereye gidiyorsun dedi
Ne yapacaksın
Her yeri arıyordum
Seni arıyordun

You don’t want my love
You want satisfaction, I’ve got your satisfaction
You don’t need my love
You got to find yourself another piece of the action

Benim aşkımı istemiyorsun
Memnuniyet istiyorsun, oh evet
Benim aşkıma ihtiyacın yok
Kendine aksiyonun başka bir parçasını bulmalısın

Because you’re crazy, hey hey
You’re fucking crazy, oh my
You know you’re crazy, oh child
I said you’re crazy, ay, ay, yeah
Uh yeah, aow, oh!

Çünkü çılgınsın, hey hey
Çok çılgınsın, ah benim
Çılgın olduğunu biliyorsun, ah çocuk
Çılgınsın dedim, ay ay evet
Uh evet, aow, oh!

Say, boy, where you coming from
Where would you get that point of view
When I was younger
Said I knew someone like you

Söyle, oğlum, nereden geliyorsun
Bu bakış açısına nerde sahip olacaksın
Ben daha gençken
Seni gibi birini tanıyordum dedim

And they said, “You don’t want my love”
You want to satisfaction
You don’t need my love
You’ve got to find yourself another piece of the action

Ve onlar dediler ki ” Benim aşkımı istemiyorsun”
Memnuniyet istiyorsun, oh evet
Benim aşkıma ihtiyacın yok
Kendine aksiyonun başka bir parçasını bulmalısın

‘Cause you’re crazy, hey hey
You’re fucking crazy, oh my
You know you’re crazy, oh child
I said you’re crazy
Oh, you’re crazy
You know you’re crazy
Well, you’re crazy
You know you’re crazy, oh

Çünkü çılgınsın, hey hey
Çok çılgınsın, ah benim
Çılgın olduğunu biliyorsun, ah çocuk
Çılgınsın dedim
Oh, çılgınsın
Çılgın olduğunu biliyorsun
Evet, çılgınsın
Çılgın olduğunu biliyorsun,oh

You know you are
Bring it down
You’re fuckin’ crazy

Biliyorsun ki sen…
Onu aşağı indir
Çok çılgınsın