Here to take my medicine, take my medicine

İlacımı almak için buradayım, ilacımı almak için

Treat you like a gentleman

Sana bir centilmen gibi davranacağım 

Give me that adrenaline, that adrenaline

Bana o adrenalini ver, o adrenalini

Think I’m gonna stick with you

Sanırım seninle kalacağım

Here to take my medicine, take my medicine

İlacımı almak için buradayım, ilacımı almak için

Rest it on your fingertips

Onu parmak ucuna koy

Up to your mouth, feeling it out*

Ağzına kadar götür, onu tart (mecazen)

Feeling it out

Onu tart

 

I had a few, got drunk on you and now I’m wasted

Birkaç tane aldım, sana sarhoş oldum ve şimdi kafam bir milyon

And when I sleep I’m gonna dream of how you (tasted)

Ve uyuduğumda rüya göreceğim senin tadının nasıl olduğu hakkında

 

If you go out tonight, I’m going out ‘cause I know you’re persuasive

Eğer bu gece dışarıya çıkarsan, ben dışarı çıkacağım çünkü senin ikna edici olduğunu biliyorum

You got the salt and I got me an appetite; now I can taste it

Sende tuz var ve benim de iştahım, şimdi seni tadabilirim

You get me dizzy, oh, you get me dizzy

Başımı döndürüyorsun, ah, başımı döndürüyorsun

La la la la la

You get me dizzy, oh, you get me dizzy, oh

Başımı döndürüyorsun, ah, başımı döndürüyorsun

 

Tingle running through my blood, fingers to my toes

Bir ürperti dolanıyor kanımda, el parmaklarımdan ayak parmaklarıma kadar

Tingle running through my bones

Bir ürperti dolanıyor kemiklerimde

The boys and the girls are here

Erkekler ve kızlar burada 

I mess ’round with him

Onunla (erkekle) takılıyorum

And I’m okay with it

Ve bu benim için sorun değil

 

I’m coming down*, I figured out I kinda like it

Ayılıyyorum, anlıyorum ki bunu bir nevi seviyorum

And when I sleep I’m gonna dream of how you (tasted)

Ve uyuduğumda rüya göreceğim senin tadının nasıl olduğu hakkında

If you go out tonight, I’m going out ‘cause I know you’re persuasive

Eğer bu gece dışarıya çıkarsan, ben dışarı çıkacağım çünkü senin ikna edici olduğunu biliyorum

You got the salt and I got me an appetite; now I can taste it

Sende tuz var ve benim de iştahım, şimdi seni tadabilirim

You get me dizzy, oh, you get me dizzy

Başımı döndürüyorsun, ah, başımı döndürüyorsun

La la la la la

You get me dizzy, oh, you get me dizzy, oh

Başımı döndürüyorsun, ah, başımı döndürüyorsun

I had a few, got drunk on you and now I’m wasted

Birkaç tane aldım, sana sarhoş oldum ve şimdi kafam bir milyon

If you go out tonight, I’m going out ‘cause I know you’re persuasive

Eğer bu gece dışarıya çıkarsan, ben dışarı çıkacağım çünkü senin ikna edici olduğunu biliyorum

You got the salt and I got me an appetite; now I can taste it

Sende tuz var ve benim de iştahım, şimdi seni tadabilirim

You get me dizzy, oh, you get me dizzy

Başımı döndürüyorsun, ah, başımı döndürüyorsun

La la la la la

You get me dizzy, oh, you get me dizzy, oh

Başımı döndürüyorsun, ah, başımı döndürüyorsun

 

 

*feel it out : bir şey hakkında dikkatle ve merakla bilgi almak

*coming down: marihuana gibi maddelerin etkisi altından çıkmak, kendine gelmek