hozier swan – upon leda türkçe çeviri

A husband waits outside
A crying child pushes a child into the night
She was told he would come this time
Without leaving so much as a feather behind
To enact, at last, the perfect plan
One more sweet boy to be butchered by man

Bir koca dışarıda bekler
Ağlayan bir çocuk çocuğu geceye iter
Kadına bu sefer geleceği söylendi
Bir tüy kadar bile geride bir şey bırakmadan
Sonunda, mükemmel planı yürürlüğe koymak için
Adam tarafından kesilecek bir tatlı çocuk daha

But the gateway to the world
Was still outside the reach of him
Would never belong to angels
Had never belonged to man
The swan upon Leda
Empire upon Jerusalem

Ama dünyaya açılan kapı
Hala onun erişiminin dışındaydı
Asla meleklere ait olmaz
Hiçbir zaman erkeğe ait olmamıştı
Leda’nın üzerindeki kuğu
Kudüs üzerine imparatorluk

A grandmother smuggling meds
Past where the god child-soldier, Setanta, stood dead
Our graceful turner of heads
Weaves through the checkpoints like a needle and thread
Someone’s frightened boy waves her on
She offers a mother’s smile and soon, she’s gone

İlaç kaçakçılığı yapan bir büyükanne
Tanrı çocuk-asker Setanta’nın ölü durduğu yeri geçmiş
Zarif baş döndürücümüz
İğne ve iplik gibi kontrol noktalarından örülür
Birinin korkmuş çocuğu onu sallıyor
Bir annenin gülümsemesini sunuyor ve yakında gitti

The gateway to the world
The gun in a trembling hand
Where nature unmakes the boundary
The pillar of myth still stands
The swan upon Leda
Occupier upon ancient land

Dünyaya açılan kapı
Titreyen bir elinde silah
Doğanın sınırı kaldırdığı yer
Efsanenin direği hala duruyor
Leda’nın üzerindeki kuğu
Eski topraklarda işgalci

The gateway to the world
Was still outside the reach of him
Would never belong to angels
Had never belonged to men

Dünyaya açılan kapı
Hala onun erişiminin dışındaydı
Asla meleklere ait olmaz
hiçbir zaman erkeklere ait olmadı