Imagine Dragons – Radioactive Çevirisi – Imagine Dragons – Radioactive Türkçe Çevirisi – Imagine Dragons – Radioactive Lyrics – Imagine Dragons – Radioactive Şarkısının Türkçe Sözleri – Çeviri – Imagine Dragons – Radioactive Sözleri

indir

Radioactive ( Türkçe Çeviri )

I’m waking up to ash and dust
(Kül vet oz içerisinde uyanıyorum)

I wipe my brow and I sweat my rust
(Kaşımı siliyorum ve pasımı terle döküyorum)

I’m breathing in the chemicals
(Kimyasallarla nefes alıyorum)

I’m breaking in, shaping up, checking out on the prison bus
(Söze karışıyorum, hizaya geliyorum, kontrol ediyorum cezaevi otobüsünde)

This is it, the apocalypse
(İşte bu kadar, Kıyamet)

Whoa
(Çüş!)

I’m waking up, I feel it in my bones
(Uyanıyorum, onu kemiklerimde hissediyorum)

Love to make my systems go
(Sistemimin gidişini yapmayı seviyorum)

Welcome to the new age, to the new age
(yeni bir döneme hoşgeldin, yeni bir devire)

Welcome to the new age, to the new age
(Yeni bir döneme hoşgeldin, yeni bir devire)

Whoa, whoa, I’m radioactive, radioactive
(Çüş, Dur, ben radyoaktifim, radyoaktif)

Whoa, whoa, I’m radioactive, radioactive
(Çüş, Dur, ben radyoaktifim, radyoaktif)

I raise my flags, don my clothes
(Bayraklarımı yükselttim, kıyafetlerimi giydim)

It’s a revolution, I suppose
(O bir devrim, sanırım)

We’ll paint it red to fit right in
(Doğru uyması için onu kırmızıya boyıyacağız)

Whoa
(Çüş)

I’m breaking in, shaping up, checking out on the prison bus
(Söze karışıyorum, hizaya geliyorum, kontrol ediyorum cezaevi otobüsünde)

This is it, the apocalypse
(İşte bu kadar, Kıyamet)

Whoa
(Çüş!)

I’m waking up, I feel it in my bones
(Uyanıyorum, onu kemiklerimde hissediyorum)

Love to make my systems go
(Sistemimin gidişini yapmayı seviyorum)

Welcome to the new age, to the new age
(yeni bir döneme hoşgeldin, yeni bir devire)

Welcome to the new age, to the new age
(Yeni bir döneme hoşgeldin, yeni bir devire)

Whoa, whoa, I’m radioactive, radioactive
(Çüş, Dur, ben radyoaktifim, radyoaktif)

Whoa, whoa, I’m radioactive, radioactive
(Çüş, Dur, ben radyoaktifim, radyoaktif)

All systems go, sun hasn’t died
(Bütün sistemler çalışır, güneş ölmedi)

Deep in my bones, straight from inside
(Kemiklerimin derinlerinde, dümdüz içerisinde)

I’m waking up, I feel it in my bones
(Uyanıyorum, onu kemiklerimde hissediyorum)

Love to make my systems go
(Sistemimin gidişini yapmayı seviyorum)

Welcome to the new age, to the new age
(yeni bir döneme hoşgeldin, yeni bir devire)

Welcome to the new age, to the new age
(Yeni bir döneme hoşgeldin, yeni bir devire)

Whoa, whoa, I’m radioactive, radioactive
(Çüş, Dur, ben radyoaktifim, radyoaktif)

Whoa, whoa, I’m radioactive, radioactive
(Çüş, Dur, ben radyoaktifim, radyoaktif)