Imagine Dragons Wake Up Türkçe Sözleri

İngilizce SözleriTürkçe Sözleri
“Wake Up”“Uyan”
Wheels up, when I’m off the groundTekerlekler havada, yerden kalktığımda
I’m nowhere but I’m all aroundHiçbir yerdeyim ama her yerdeyim
I’m spinnin’, watch me nowDönüyorum, şimdi beni izle
I’m spinnin’, spinnin’Dönüyorum, dönüyorum
Big man when a wall’s between usAramızda duvar olduğunda büyük adam
Big man gonna break to piecesBüyük adam parçalara ayrılacak
Spinnin’, can’t believe itDönüyorum, inanamıyorum
Spinnin’, spinnin’Dönüyorum, dönüyorum
Uh, turn around, turn it up, talk a bitUh, dön, aç sesi, biraz konuş
Zip it up, lock you in, and close it upKapat, kilitle ve kapat
YupEvet
Everybody’s coming for you, wake upHerkes sana geliyor, uyan
Everybody’s coming, wake upHerkes geliyor, uyan
Bodies dropping everywhere, I’m waist upHer yerde bedenler düşüyor, belime kadar
Everybody’s coming, wake upHerkes geliyor, uyan
Some days I’m a ch-chameleonBazı günler ben bir bukalemun
Switch it up when I crawl the ceilin’Tavana tırmandığımda değiştir
Flip it upside down, I’m wheelin’Ters çevir, dönüyorum
Dealin’Anlaşıyorum
Every single one of you is coming to my mindHer biriniz aklıma geliyorsunuz
Bring them all together, can you stack them in a line?Hepsini bir araya getirin, sıraya dizmek mümkün mü?
Jealousy is gonna be your failure, not mineKıskançlık sizin başarısızlığınız olacak, benim değil
Winnin’Kazanıyorum
Uh, turn around, turn it up, talk a bitUh, dön, aç sesi, biraz konuş
Zip it up, lock you in, and close it upKapat, kilitle ve kapat
Everybody’s coming for you, wake upHerkes sana geliyor, uyan
Everybody’s coming, wake upHerkes geliyor, uyan
Bodies dropping everywhere, I’m waist upHer yerde bedenler düşüyor, belime kadar
Everybody’s coming, wake upHerkes geliyor, uyan
Some days I’m a ch-chameleonBazı günler ben bir bukalemun
Switch it up when I crawl the ceilin’Tavana tırmandığımda değiştir
Flip it upside down, I’m wheelin’Ters çevir, dönüyorum
Dealin’Anlaşıyorum
Every single one of you is coming to my mindHer biriniz aklıma geliyorsunuz
Bring them all together, can you stack them in a line?Hepsini bir araya getirin, sıraya dizmek mümkün mü?
Jealousy is gonna be your failure, not mineKıskançlık sizin başarısızlığınız olacak, benim değil
Winnin’Kazanıyorum
Uh, turn around, turn it up, talk a bitUh, dön, aç sesi, biraz konuş
Zip it up, lock you in, and close it upKapat, kilitle ve kapat
Everybody’s coming for you, wake upHerkes sana geliyor, uyan
Everybody’s coming, wake upHerkes geliyor, uyan
Bodies dropping everywhere, I’m waist upHer yerde bedenler düşüyor, belime kadar
Everybody’s coming, wake upHerkes geliyor, uyan
Got a case of the take or leave itAl ya da bırak durumu var
Give an inch and I’m bound to seize itBir adım ver ve onu almaya hazırım
Take a chainsaw out and feed itBir testere çıkar ve onu besle
Come alive when you don’t believe itİnanmadığında canlan
Write me off and I’d love to read itBeni yaz ve okumayı çok isterim
Spit your words and I’ll watch you eat itSözlerini tükür ve seni onları yerken izleyeceğim
Diggin’Kazıyorum
Everybody’s coming for you, wake upHerkes sana geliyor, uyan
Everybody’s coming, wake upHerkes geliyor, uyan
Bodies dropping everywhere, I’m waist upHer yerde bedenler düşüyor, belime kadar
Everybody’s coming, wake upHerkes geliyor, uyan
Everybody’s coming, wake upHerkes geliyor, uyan
What are you to doNe yapacaksın
When they come for you?Sana geldiklerinde?
Winners hate to loseKazananlar kaybetmekten nefret eder