Irina Rimes-My Favourite Man (Türkçe Çeviri)

My favourite man has left long ago
Favori adamım uzun zaman önce terk etti

But he left his close and everything by the door
Ama o kapıya yakın ve her şeyi bıraktı

I didn’t touch them, I just stared at them all day long
Ben onlara dokunmadım, sadece tüm gün boyunca onlara dik dik baktım

No one even come and took them away from home
Kimse gelmedi ve evden uzakta almadı onları

My favourite man left long ago. [x4]

Favori adamım uzun zaman önce terk etti

Cause it’s all that is left
Çünkü her şeyi terk etti

Of my beautiful man
Güzel adamımın

I don’t want to forget him
Ben onu unutmak istemem

I don’t even know if I can
Eğer yapabilirsem bilmek istemem

When my memories are sunk
Hafızam battığında

Cause my favourite man
Çünkü favori adamım

Cause my favourite man has run away
Çünkü favori adamım kaçtı

My favourite man left long ago. [x4]

Favori adamım uzun zaman önce terk etti

Baby, I don’t want you back
Bebeğim seni geri istemem

But I miss you like hell
Ama cehennem gibi seni özlerim

And I miss the love that we had
Ve bizim gibi aşkları özlerim

.. don’t understand
.. anlamam

But I really, really would like to see once again
Ama ben gerçekten, gerçekten bir kez daha görmek isterdim

My favourite man left long ago. [x4]

Favori adamım uzun zaman önce terk etti