isabel larossa – i’m yours türkçe çeviri

(Baby, I’m yours, yours, yours)
(Baby, I’m yours, yours, yours)

(Bebeğim, ben seninim, seninim, seninim)
(Bebeğim, ben seninim, seninim, seninim)

I know that you love me
Darling, you don’t have to say it
You know you can trust me
It’s okay, it’s complicated

Beni sevdiğini biliyorum
Sevgilim, söylemek zorunda değilsin
Bana güvenebileceğini biliyorsun
Sorun yok, bu karmaşık

Nervous, trip over my words
You’re so pretty it hurts

Gergin, sözlerime takılıp kal
O kadar güzelsin ki acıtıyor

Baby, I’m yours
Baby, I’m yours
Baby, I’m yours
I need something more
I’ll pray to the Lord
That baby, I’m yours

Bebeğim, ben seninim
Bebeğim, ben seninim
Bebeğim, ben seninim
Daha fazlasına ihtiyacım var
Tanrıma dua edeceğim
Bebek, ben seninim

Is it too late to see you?
I love the view of your headlights
Wanna get to know you (Know you)
Brought you to my house for the night

Seni görmek için çok mu geç?
Farlarının görüntüsüne bayılıyorum
Seni tanımak istiyorum (seni tanımak)
Seni gece için evime getirdim

Nervous, trip over my words
You’re so pretty it hurts

Gergin, sözlerime takılıp kal
O kadar güzelsin ki acıtıyor

Baby, I’m yours
Baby, I’m yours
Baby, I’m yours
I need something more
I’ll pray to the Lord
That baby, I’m yours

Bebeğim, ben seninim
Bebeğim, ben seninim
Bebeğim, ben seninim
Daha fazlasına ihtiyacım var
Tanrıma dua edeceğim
Bebek, ben seninim

We’re gettin’ closer, inches away
Lose composure, favorite mistake
Friendship’s over, won’t be the same
(Baby, I’m yours, yours, yours)
(Baby, I’m yours, yours, yours)
(I need something more)
(But baby, I’m yours)

Yaklaştık, santimlerce uzaklaştık
Sakin ol, favori hata
Arkadaşlık bitti, eskisi gibi olmayacak
(Bebeğim, ben seninim, seninim, seninim)
(Bebeğim, ben seninim, seninim, seninim)
(Daha fazlasına ihtiyacım var)
(Ama bebeğim, ben seninim)

Baby, I’m yours
Baby, I’m yours
Baby, I’m yours
I need something more
I’ll pray to the Lord
That baby, I’m yours

Bebeğim, ben seninim
Bebeğim, ben seninim
Bebeğim, ben seninim
Daha fazlasına ihtiyacım var
Tanrıma dua edeceğim
Bebek, ben seninim