You’ve got an addiction, unrealistic mission
Cigarettes and alcohol, you’ve lost yourself
Tellin’ the same stories, you did all it last week
The bar is closed and darlin’, please put that bottle down

Bir bağımlılığın var, gerçekçi olmayan görev
Sigara ve alkol ,kendini kaybettin
Aynı hikayeleri tekrar tekrar anlatıyorsun,geçen hafta yaptığın
Bar kapandı ve canım, lütfen şu şişeyi bırak

One, two, three, four
Come on babe, there’s the door
Five, six, seven, eight
I’m your girlfriend, not your maid
Seven, eight, nine, ten
If you go down, you won’t get up again
Four, three, two, one
He’s going, going, gone

Bir, iki, üç, dört
Haydi bebek, kapı orada
Beş, altı, yedi, sekiz
Ben senin sevgilinim, hizmetçin değil
Yedi, sekiz, dokuz, on
Eğer düşersen, tekrar kalkamazsın
Dört, üç, iki, bir
Onu satıyorum, satıyorum, sattım

Sorry, Mr Einstein, it’s already past your bedtime
Back to begin talkin’ shit, get over yourself
I’m sure you would go very far if you even had a car
But I hate to inform you’re still livin’ in your mother’s house

Üzgünüm, Bay Einstein, yatma vaktin çoktan geçti
Saçma sapan konuşmaya geri döndün, kendine gel
Eminim ki bir araban olsaydı çok uzağa giderdin
Ama söylemekten nefret ediyorum ki hala annenin evinde yaşıyorsun

One, two, three, four
Come on babe, there’s the door
Five, six, seven, eight
I’m your girlfriend, not your maid
Seven, eight, nine, ten
If you go down, you won’t get up again
Four, three, two, one
He’s going, going, gone
He’s going, going, gone

Bir, iki, üç, dört
Haydi bebek, kapı orada
Beş, altı, yedi, sekiz
Ben senin sevgilinim, hizmetçin değil
Yedi, sekiz, dokuz, on
Eğer düşersen, tekrar kalkamazsın
Dört, üç, iki, bir
Onu satıyorum, satıyorum, sattım
Onu satıyorum, satıyorum, sattım

Someone gonna taxi you, you were sick in the back seat
Everybody’s tryna calm you down
Tell me what you’d do if I wasn’t with you
And there was nobody else around
Someone gonna taxi you, you were sick in the back seat
Everybody’s tryna calm you down
Tell me what you’d do if I wasn’t with you
And there was nobody else around

Biri seni götürecek, arka koltukta miden bulanıyor
Herkes seni sakinleştirmeye çalışıyor
Söyle bana seninle olmasaydım ne yapardın?
Ve etrafta kimse olmasa
Biri seni götürecek, arka koltukta miden bulanıyor
Herkes seni sakinleştirmeye çalışıyor
Söyle bana seninle olmasaydım ne yapardın?
Ve etrafta kimse olmasa 

One, two, three, four
Come on babe, there’s the door
Five, six, seven, eight
I’m your girlfriend, not your maid
Seven, eight, nine, ten
If you go down, you won’t get up again
Four, three, two, one
He’s going, going, gone
He’s going, going, gone
He’s going, going, gone
He’s going, going, gone

Bir, iki, üç, dört
Haydi bebek, kapı orada
Beş, altı, yedi, sekiz
Ben senin sevgilinim, hizmetçin değil
Yedi, sekiz, dokuz, on
Eğer düşersen, tekrar kalkamazsın
Dört, üç, iki, bir
Onu satıyorum, satıyorum, sattım
Onu satıyorum, satıyorum, sattım
Onu satıyorum, satıyorum, sattım
Onu satıyorum, satıyorum, sattım