Ah, where’s this goddess?
Has she really got it?
And are you keeping her away from me?
How is she regal
With a crown of needles
To lead you into matrimony?

Nerede şu tanrıça?
Gerçekten aldı mı?
Ve sen onu benden uzak mı tutuyorsun?
Nasıl da muhteşem
İğnelerden tacıyla
Seni evliliğe sürüklüyor?

Is she good at it?
Is she good at it?
Does she hold you so tight in the middle of the night
You forget I was ever alive?
She must be good at it
Must be good at it

Bunda iyi mi?
Bunda iyi mi?
Gecenin ortasında sana sıkıca sarılıyor mu?
Unuttun mu hayatta olduğumu? 
Bunda iyi olmalı
İyi olmalı

Is she a saint?
Is her skin made of gold?
That’s all I can think of
For why you don’t call me no more
And are her lungs
Made of steel?
So when she says she loves you, you forget how I made you feel

O kutsal mı?
Cildi altından mı yapılma?
Düşünebildiğim tek şey bu
Artık beni aramıyor olmanın sebebi olarak 
Ve onun ciğerleri
Çelikten mi yapılma?
Böylece o sana seni sevdiğini söylediğinde, unuttun sana benim nasıl hissettirdiğimi

Is she good at it?
Is she good at it?
Does she hold you so tight in the middle of the night
You forget I was ever alive?
She must be good at it
Is she good at it?

Bunda iyi mi?
Bunda iyi mi?
Gecenin ortasında sana sıkıca sarılıyor mu?
Unuttun mu hayatta olduğumu? 
Bunda iyi olmalı
İyi olmalı

Ah, where’s this goddess?
With her hair down her spine
In a silver dress
That stole you from being mine

Nerede bu tanrıça?
Saçları sırtında 
Gümüş bir elbise içinde
Seni benim olmaktan çalan

Is she good at it?
Is she good at it?
Does she hold you so tight in the middle of the night
You forget I was ever alive?
Is she good at it?
Is she good at it?
Is she good at it?
Is she good at it?
Is she good at it?
Is she good at it?

Bunda iyi mi?
Bunda iyi mi?
Gecenin ortasında sana sıkıca sarılıyor mu?
Unuttun mu hayatta olduğumu? 
Bunda iyi mi?
Bunda iyi mi?
Bunda iyi mi?
Bunda iyi mi?
Bunda iyi mi?
Bunda iyi mi?