Jain-Dynabeat (Türkçe Çeviri)

Ba, ba-ba-ba, bu-bu-bu-ba
Ba-ba-ba-ba-ba-ba
Ba, ba-ba-ba, bu-bu-bu-ba
Ba-ba-ba-ba-ba-ba

NAKARAT
Dynabeat, you better keep it grooving (x2)
Dynabeat, sen büyümeye devam etsen daha iyi

Light up the other night
Diğer geceler ışıkları yak

Dynabeat, you better keep on dancing
Dynabeat, sen dans etmeye devam etsen daha iyi

Dancing, now all the night
Dans et, şimdi tüm geceler

Tick-tock time, tryna get the tempo
Zaman ilerliyor, tempoyu tutturmayı dene

Music is my way to make it all go
Müzik hep gidebileceğim yolum

Tick-tock time, tryna get the tempo
Zaman ilerliyor, tempoyu tutturmayı dene

Music is my way to make it all go
Müzik hep gidebileceğim yolum

I can’t stop the clocks
Ben saatleri durduramam

But I can make a rhythm out of it
Ama bunun dışında bir ritim yapabilirim

We are lit by the rhythm
Biz ritimler tarafından aydınlanıyoruz

And the heartbeats flow
Ve kalp atışlarımız akıyor

Like it’s in your dreams
Senin hayallerindeki gibi

You feel the need to move
Hareket etme ihtiyaçlarını hissediyorsun

All for one and one for all
Hepsi biri için ve hepsi için biri

We raise our hands to push away the dawn
Biz ellerimizi şafaktan uzaklaştırıp kaldırıyoruz

All for one and one for all
Hepsi biri için ve hepsi için biri

We raise our hands to push away the dawn
Biz ellerimizi şafaktan uzaklaştırıp kaldırıyoruz

Welcomes to night
Gece için hoşgeldinler

The demons we fly
Biz şeytanlar uçarız

Love it or hate it
Onu sev ya da ondan nefret et

But you have no other choice
Ama başka seçeneğin yok

You have to realise
Fark etmek zorundasın

That we are all living on a beat
Ki biz hep bir ritimde yaşıyoruz

Light up the other night
Diğer geceler ışıkları yak

Dancing, now all the night
Dans et , şimdi tüm gece

Light up the other night
Diğer geceler ışıkları yak

Dancing, now all the night
Dans et , şimdi tüm gece

Light up the other night
Diğer geceler ışıkları yak

Dancing, now all the night
Dans et , şimdi tüm gece

Light up the other night
Diğer geceler ışıkları yak

Dancing, now all the night
Dans et , şimdi tüm gece