Jax Jones – Breathe ( Türkçe Çeviri )

Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum
What you, what you gon’ do?
Sen ne, sen Ne Yapacaksın
You’re my discretional sin
Sen benim ihtiyari günahımsın
I feel you on me when I touch my skin
Tenine dokundugumda, seni üstümde hissediyorum
You got me hooked and you’re reeling me in
Bana çengeli taktın üzerine çekiyorsun
When I look in your eyes, I’m on the edge
Ne zaman gözlerine baksam, dikenler üstündeyim
You’re on my mind like a song that I can’t escape
Kurtulamadıgım bir şarkı gibi aklımın içindesin
I don’t know how many da-da-dums I can take
Bilemiyorum daha kaç tane da da dums kaldırabilirim
I need to know if you’re feeling, feeling the same
Hissediyorsan eğer, aynı şekilde hissediyorsan bunu bilmen lazım
Is it too late?
Çok mu geç oldu?
But now it’s hard to breathe
Fakat şimdi nefes almak zor
I’m not in love, it’s just a game we do
Aşka gelmedim, sadece oynadıgımız oyun bu
I tell myself I’m not that into you
Kendi kendime senden hoşlanmadıgımı söylüyorum
But I don’t wanna sleep, it’s quarter after 3
Fakat uyumak istemiyorum, saat gece 3ü çeyrek geçiyor
You’re in my head like
Sen kafamda söyle
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
You’re in my head like
Sen kafamda söyle
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
You’re my obsession, my truth
Sen benim takındım, gerçegim
I come alive whenever I’m with you
Ne zaman seninle olsam, hayat buluyorum
And now I dialed your number again
Ve şimdi yine numaranı tuşladım
And you come over and over, and then
Ve sen geldin tekrar ve tekrar ve sonra
You’re in my head like
Sen kafamda söyle
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
You’re in my head like
Sen kafamda söyle
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
But now it’s hard to breathe
Fakat şimdi nefes almak zor
I’m not in love, it’s just a game we do
Aşka gelmedim, sadece oynadıgımız oyun bu
I tell myself I’m not that into you
Kendi kendime senden hoşlanmadıgımı söylüyorum
But I don’t wanna sleep, it’s quarter after 3
Fakat uyumak istemiyorum, saat gece 3ü çeyrek geçiyor
You’re in my head like
Sen kafamda söyle
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
You’re in my head like
Sen kafamda söyle
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da

And now it’s hard to breathe (thing we make)
Ve şimdi nefes almak zor ( yaptımız şey )
Breathe (thing we do)
Nefes Al
Breathe (thing we make)
Nefes Al
Breathe
Nefes Al
And now it’s hard to breathe (thing we make)
Ve şimdi nefes almak zor ( yaptımız şey )
Breathe (thing we do)
Nefes Al
Breathe (thing we make)
I know it’s hard to breathe
Biliyorum şimdi nefes almak zor
I’m not in love, it’s just a game we do
Aşka gelmedim, sadece oynadıgımız oyun bu
I tell myself I’m not that into you
Kendi kendime senden hoşlanmadıgımı söylüyorum
But I don’t wanna sleep, it’s quarter after 3
Fakat uyumak istemiyorum, saat gece 3ü çeyrek geçiyor
I know it’s hard to breathe
Biliyorum şimdi nefes almak zor
I’m not in love, it’s just a thing we make
Aşka gelmedim, bu sadece yaptıgımız bir şey
Oh, we’re skin on skin, I need to this spell to break
Ah ten teneyiz, büyünün bozulmasına ihtiyacım var
But I don’t wanna go and I know that you know
Fakat gitmek istemiyorum ve seninde bildigini biliyorum
You’re in my head like
Sen kafamda söyle
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da
Dum-dum-da-da-da-da, dum-dum-da-da-da