Hello? You there?
Merhaba? Orada mısın?

Hello? You there?
Merhaba? Orada mısın?

What you, what you gon’ do
Ne, ne yapıyorsun

If you take me out tonight
Eğer bu gece beni dışarı çıkaracaksan

I know you can change my mind (oh)
Fikrimi değiştireceğini biliyorum

Yesterday, we were over
Dün, bittik

But today I’m feeling closer to you (oh)
Ama bugün sana daha yakın hissediyorum

No more late night Ubers, baby
Artık gecenin geç saatleri Ubers, bebeğim

I’m not coming to your house, hah, are you crazy?
Evine gelmiyorum ,hah , deli misin?

You said you were home
Evde olduğunu söylemiştin

But I saw on your story, you’re out till’ the morning
Ama hikayesini gördüm, sabaha kadar dışardaydın

Not alone, so now you’re gonna call
Yalnız değildin , bu yüzden şimdi arayacaksın

Ring ring
Zil sesi

Hello? You there?
Merhaba? Orada mısın?

Real talk, you got me going crazy
Gerçek konuş, beni delirtiyorsun

Hello? You there?
Merhaba ? Orada mısın?

Are you out somewhere with your baby?
Bebeğinle bir yerde misin?

Hello? You there?
Merhaba ? Orada mısın?

Real talk, you got me going crazy
Gerçek konuş, beni delirtiyorsun

Hello?
Merhaba?

Are you there? You there? You there?
Orada mısın? Orada mısın? Orada mısın?

Ring ring (calling late night for ya)
Zil sesi ( Gece geç saatlerde seni arıyorum)

Are you there? (they gon’ make up on ya)
Orada mısın? (Seni affettiriyorlar)

Hello? (I am hopping on the way ya)
Merhaba ? (Senin yolunda zıplıyorum)

Are you there? You there? You there?
Orada mısın? Orada mısın? Orada mısın?

Ring ring (calling late night for ya)
Zil sesi ( Gece geç saatlerde seni arıyorum)

Are you there? (they gon’ make up on ya)
Orada mısın? (Seni affettirirler)

Hello? (I am hopping on the way ya)
Merhaba ? (Senin yolunda zıplıyorum)

Are you there? You there? You there?
Orada mısın? Orada mısın? Orada mısın?

I got a lot of friends, trust
Birçok arkadaşım var , güven

You don’t wanna meet my brother
Erkek kardeşimle tanışmak istemezsin

So don’t come into my ends, trust
Bu yüzden sakın benim tarafıma gelme, güven

We all know you’ve been fucking with another
Hepimiz biliyoruz ki bir başkası ile yatıyorsun

If you make it out alive (ah)
Eğer hayatta kalırsan

Maybe you can make this right (maybe you can make this right)
Belki bunu düzeltebilirsin (belki bunu düzeltebilirsin)

‘Cause so many times, I’ve told you
Çünkü birçok kez , seninle konuştum

The next time I’ll be colder to you, to you
Bir daha ki sefere sana daha soğuk davranacağım, sana

No more late night Ubers, baby
Artık gecenin geç saatleri Ubers, bebeğim

I’m not coming to your house, hah, are you crazy?
Evine gelmiyorum, hah , deli mısın?

You said you were home
Evde olduğunu söylemiştin

But I saw on your story, you’re out till’ the morning
Ama hikayeni gördüm , sabaha kadar dışardaydın

Not alone, so now you’re gonna call
Yalnız değildin, bu yüzden şimdi arıyorsun

Ring ring
Zil sesi

Hello? You there?
Merhaba? Orada mısın?

Real talk, you got me going crazy
Gerçek konuş, beni delirtiyorsun

Hello? Hello? You there? You there?
Merhaba? Merhaba? Orada mısın? Orada mısın?

Are you out somewhere with your baby?
Bebeğinle bir yerde misin?

Hello? You there?
Merhaba ? Orada mısın?

Real talk, you got me going crazy
Gerçek konuş, beni delirtiyorsun

Hello? (hello?)
Merhaba? (Merhaba?)

Are you there? You there? You there?
Orada mısın? Orada mısın? Orada mısın?

Ring ring (calling late night for ya)
Zil sesi ( gece geç saatlerde seni arıyorum )

Are you there? (they gon’ make up on ya)
Orada mısın? (Seni affettirirler)

Hello? (I am hopping on the way ya)
Merhaba ? ( Senin yolunda zıplıyorum)

Are you there? You there? You there?
Orada mısın? Orada mısın? Orada mısın?

Ring ring (calling late night for ya)
Zil sesi (gece geç saatlerde seni arıyorum)

Are you there? (they gon’ make up on ya)
Orada mısın? (Seni affettirirler )

Hello? (I am hopping on the way ya)
Merhaba? (Senin yolunda zıplıyorum )

Are you there? You there? You there?
Orada mısın? Orada mısın? Orada mısın?

Hello, Hello, ploot call gotta pick up
Merhaba, Merhaba, komplo çağrısı yapmalıyım

Hello, ooh, wrist cold, icicle, ooh
Merhaba ,ooh, bileği soğuk , sarkıt ,ooh

If she bad, I’ma take the purple pickup (purple pickup)
Eğer kötüyse, mor kamyoneti alacağım (mor kamyonet)

Pullin up, drop top, two seats (skrr skrr)
Yukarı çekiliyor , üstü bırak , iki koltuk

We in Vegas, ooh I made it (ooh I made it)
Vegas ‘dayız ,ooh ben yaptım (ooh bem yaptım)

She wanna take a picture with me ’cause I’m famous (’cause I’m famous)
Benimle resim çektirmek istiyor çünkü ben ünlüyüm (Çünkü ben ünlüyüm)

Count the money up I know they hate it (I know they hate it)
( Parayı say , onların nefret ettiğini biliyorum (onların nefret ettiğini biliyorum)

It was all one night we never dated
Hiç olmamış bir geceydi

Made back in the back and we faded (and we faded)
Art arda yapıldı ve biz solduk (Ve biz solduk)

Stacking up the paper we got pave (we got pave)
Açtığımız kâğıtları istifliyoruz (açtığımız)

Damn straight (straight)
Kahrolası düz (düz)

They all hate (they all hate)
Hepsi nefret ediyor (hepsi nefret ediyor)

Hello? I’m pullin’ up, right aight
Merhaba? Kaldırıyorum tamam mı?