Jessie Reyez-Figures (Türkçe Çeviri)

Jessie Reyez

Figures
Şekiller

I gave you ride or die and you gave me games
Ben sana verdim sürer ya da ölürsün ve sen bana oyunlar verirsin

Love figures
Aşk şekilleri

I know I’m crying cause you just won’t change
Biliyorum ben ağlıyorum çünkü sen sadece değişmeyeceksin

Love figures
Aşk şekilleri

I gave it all and you gave me shit
Ben hepsini sana verdim ve sen bana laneti verdin

Love figures
Aşk şekilleri

I wish I could do exactly what you did
Keşke ben yaptığını tam olarak yapabilseydim

Nakarat
I wish I could hurt you back
Keşke seni incitebilseydim

Love, what would you do if you couldn’t get me back
Aşkım, eğer sen bana geri vermeseydin sen ne yapmış olacaktın

You’re the one who’s gonna lose
Sen teksin kim kaybediyor

Something so special, something so real
Bazı şeyler çok özel, bazı şeyler çok gerçek

Tell me boy, how in the fuck would you feel?
Söyle bana erkeğim, bu lanette nasıl hissedecektin?

If you couldn’t get me back
Eğer sen beni geri almasaydın

That’s what I wish that I could do to you, you
Ne olurdu keşke senin için yapabilseydim, senin

To you, you
Senin için, senin

Figures
Şekiller

I’m the bad guy cause I can’t learn to trust
Ben kötü erkeklerdenim çünkü ben güvenmeyi öğrenemem

Love figures
Aşk şekilleri

You say sorry once and you think it’s enough
Sen bir kez özür dilediği söylersin ve sen yeterli olduğunu düşünürsün

I got a lineup of girls and a lineup of guys
Bir kız kadrom ve bir erkek kadrom var

Begging for me just to give ’em a try
Bir deneme için sadece bana vermek için yalvarıyor

Figures
Şekiller

I’m willing to stay
Kalmaya istekliyim

Cause I’m sick for your love
Çünkü ben aşkına hastayım