John Legend (Ft.Chance The Rapper)-Penthouse Floor [Türkçe Çeviri]

All this trouble in this here town
Tüm bu sorunlar bu kasabada

All this shit going down
Tüm bu lanetler aşağı gidiyor

When will they focus, on this?
Onlar odaklanacakları zaman, burada mıydın?

Streets ride up with the TV crews
Caddeler Tv ekipleri ile yükseliyor

Look ma, we on the news
Bana bak, biz haberlerdeyiz

But they didn’t notice, before this
Ama onlar fark etmedi, bundan önce

They float above the city lights
Onlar bu şehir ışıklarının üzerinde yüzüyorlar

Forget the truth, inhale the lies
Gerçekleri unut, yalanlara dahil ol

Just enjoy the Show
Sadece gösterilerle eğlen

They see us reaching for the sky
Onlar gökyüzüne ulaşmak için bize bakıyor

Just ignore that you survive
Sadece hayatta kaldığını göz ardı et

Nakarat John Legend
Maybe we should go
Belki biz gitmeliyiz

Go to the penthouse floor (let’s go, let’s go, let’s go)
Zemindeki hayvan evine gidelim (hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim)

Go to the penthouse floor (let’s go, let’s go, let’s go)
Zemindeki hayvan evine gidelim (hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim)

Let’s ride the elevator, they can’t keep us out no more
Hadi asansöre bin, onlar daha fazla bizi koruyamaz

Go to the penthouse floor (let’s go, let’s go, let’s go)
Hayvan evi katına gidelim (hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim)

Penthouse floor
Hayvan evi katına gidelim

John Legend
All that bubbly, all that wine
Hepsi kabarcıklı, hepsi şarap

Oh man, look at the times
Oh adamım, zamanlara bak

Didn’t they notice, notice?
Onları fark etmediler mi, fark etmediler mi?

Only future I can see, ain’t what it used to be
Sadece geleceği görebilirim, geçmişte ne olduğunu değil

And I didn’t know this, I didn’t know this
Ve ben bunu bilemedim, ben bunu bilemedim

Once you’re above the city lights
Bir kez şehir ışıklarının üzerinde olduğunda

Won’t want to spend another night, down there on your own
Sen başka gecede zaman geçirmek istemeyeceksin, kendini buradan aşağı

The whole world on display for us
Bizim için gösterilen tüm dünyada

The altitude is dangerous, but we ain’t going home
Yetişkinler tehlikeli ama biz eve gitmeyiz

Chance The Rapper
I heard this old joke once, it was like, uh
Bu eski şakayı bir kez duymuştum, gibiydi, uh

Knock knock, who there, it’s us, us who?
Tak tak, kim var orada, biz, biz kim?

Just us, who dis? Just playin’
Sadece uz bu kim? Sadece oynuyoruz

Just me, new phone, new hair, new era
Sadece ben, yeni telefon, yeni saç, yeni çağ

I’m in the penthouse, baby
Ben hayvan evindeyim, bebeğim

Handpicked from bad apples and bad eggs
Elle doldurulmuş kötü elmalar ve kötü yumurtalar

Held back, I had to grab crab legs
Geride tut, ben yengeç bacakları tutmak zorundayım

And then there were only but a few
Ve sonra burada yalnızız ama birazımız

Conversations held with patience, what a party, what a view
Sohbetler sabırla tutuldu, ne bir parti, ne bir manzara

What a dress, what a song
Ne bir elbise, ne bir şarkı

What a beautiful time
Ne güzel bir zaman

My folks downstairs still waitin’ in line
Halkım aşağıdaki katta hala çizgide bekliyorlar

They never been in these rooms
Onlar asla bu odalarda değil

Never stayed with these folks
Onlar bu halkla asla kalmazlar

Never laughed at the news, never hated these jokes
Asla haberlere gülmezler, asla bu şakalardan nefret etmezler

So as I fly in my suit, in a group, undercover
Bu yüzden ben odamda uçarken, bir grup içinde,

Forcin’ a new smile, he tells me another
Yeni bir gülüşü zorlarken, o bana başka şeyler anlatır

He said “What happened to the boy that climbed up the trunk?”
O bana” bu gövdeden tırmanırken ne oldu erkeğim?” dedi

Then he pushed me off the top and said “Jump, nigga, jump!”
Sonra o beni zirveye itti ve dedi ki ” Zıpla, zenci, zıpla!”

John Legend
Oh don’t bring me down I need a room up in the clouds
Oh beni düşürme benim bulutlarda bir odaya ihtiyacım var

I wanna get there babe, I wanna elevate
Burada bebeğimi almak isterim , yükseltmek isterim

Oh my favorite mix, a little ignorance and bliss
Oh benim favori karışımım, küçük bir cehalet ve mutluluk

In the penthouse babe, go to the penthouse
Hayvan evinde bebeğim, hayvan evine git

Baby, I’m in the penthouse floor
Bebeğim ben hayvan evindeyim

Baby, let’s ride the elevator
Bebeğim hadi asansöre binelim

Til we can rise some more
Biz biraz daha yükselene kadar

Go to the penthouse floor, penthouse floor (let’s go, let’s go, let’s go)
Hayvan evi katına gidelim, hayvan evi katına(hadi gidelim, hadi gidelim,hadi gidelim)