Joji-I Don’t Wanna Waste My Time (Türkçe Çeviri)

I don’t wanna waste my time if I can’t be by your side
Eğer senin tarafında olmazsam zamanımı boşa harcamak istemem

You really shouldn’t think about God if she can’t see where you hide
Eğer gizlendiğin yeri o görmezse sen gerçekten Tanrı hakkında düşünmemelisin

We don’t gotta talk about nothing nice if you wanna come down
Eğer sen aşağı gelmek istersen biz hiçbir şey hakkında konuşmamalıyız

But she don’t gotta know ’bout nothing
Ama o hakkında hiçbir şey bilmemeli

But she don’t gotta know…
Ama o bilmemeli …

Nakarat
And if the stars collide, will she relieve my soul?
Ve eğer yıldızlar çökerse , o ruhum için iyileşecek mi?

And when we feel alive I know she’ll let me go
Ve biz canlı hissettiğimizde biliyorum o gitmeme izin verecek

When you read my lips, I know you feel all cold
Dudaklarımı okuduğunda, biliyorum sen hep soğuk hissedersin

But I promise you my heart is made of gold
Ama sana söz veriyorum kalbimi altından yapacağım

I don’t wanna waste my time if I can’t make you decide
Eğer karar vermezsem ben zamanımı boşa harcamak istemem

You’re only on my mind when I need you
Ben sana ihtiyaç duyduğumda sen yalnızca kalbimdesin

I don’t need to know about what you do when the sun goes down
Güneş batarken ne yapmam gerektiği hakkında bilmeme ihtiyacım yok

Cause I don’t gotta know about nothing
Çünkü ben hakkında hiçbir şey bilmemeliyim

Cause I don’t gotta know…
Çünkü bilmemeliyim