Justin Bieber

Could you be here with me forever, ever, ever?

Sonsuza dek benimle burada olabilir misin?

Would you be here with me forever, ever, ever?

Sonsuza kadar benimle burada olur musun?

Wakin’ up all alone ain’t better, better, better

Yalnız uyanmak daha iyi değil

Every time I go the wrong way, you turn me back around

Ne zaman yanlış yola girsem, beni geri çeviriyorsun

Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh

Beni geri döndür woah-uh-woah, woah-oh-oh-oh-oh

Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever

Woah-uh-woah, sonsuza dek

Do you wanna look at me forever, ever, ever?

Bana sonsuza kadar bakmak ister misin?

Justin Bieber:

Yeah, do you see us in Vegas pushin’ that Monte Carlo?

Evet, Vegas’ın bizi Monte Carlo’ya doğru ittiğini görüyor musun?

Bet that money on baby, bet she don’t leave me, oh, no

Bu para üzerine bahse girerim bebeğim, bahse girerim ki o beni bırakmaz, oh, hayır

See them, he wears in the desert, look like a lake in the sand

Onları görüyorum, çölde giyiniyor, kumda bir göl gibi görünüyor 

Would you watch the sun burn out with me forever, ever, ever, ever?

Sonsuza dek güneşin yanmasını benimle izler miydin?

You still intimidate me, keep me up on my toes now

Beni hala korkutuyorsun, beni şimdi ayaklarımın üzerinde tut

Better man, what you made me, made me aware of what I was missin’

Daha iyi bir adamım, bu beni yaptığın şey, neyi kaçırdığımı fark ettim

Been missin’ the way you give me envision, babe

Bana düşünme şeklini özledim bebeğim

Never thought I’d settle down, I cannot lie to myself

Uslanacağımı hiç düşünmemiştim, kendime yalan söyleyemem

I was busy focusin’ on bein’ by myself

Kendi başıma olmaya odaklanmakla meşguldüm

Set my feelings to the side, they all got dusty on the shelf

Duygularımı rafın tozlu olan tarafına koy

You wiped them down when I had nothin’ left

Hiçbir şeyim kalmadığında onları yok ettin

Justin Bieber:

Could you be here with me forever, ever, ever?

Sonsuza dek benimle burada olabilir misin?

Would you be here with me forever, ever, ever?

Sonsuza kadar benimle burada olur musun?

Wakin’ up all alone ain’t better, better, better

Yalnız uyanmak daha iyi değil

Every time I go the wrong way, you turn me back around

Ne zaman yanlış yola girsem, beni geri çeviriyorsun

Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh

Beni geri döndür woah-uh-woah, woah-oh-oh-oh-oh

Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever

Woah-uh-woah, sonsuza dek

Do you wanna look at me forever, ever, ever?

Bana sonsuza kadar bakmak ister misin?

Post Malone:

When you asked me if I cheated, I said never (No way)

Bana seni aldatıp aldatmayacağımı sorduğunda, asla dedim

What are you willing to do to stay together? (‘Gether)

Birlikte kalabilmemiz için ne yapmak istiyorsun

How many times we gonna break up ‘fore the summer?

Yazdan önce daha kaç kez ayrılacağız?

How many times you gonna try to call my mother? (Brrr-brrr)

Daha kaç kez annemi aramaya çalışacaksın?

Girl, you’re killin’ me, I don’t wanna act like I can fix this (Fix it, fix it)

Kızım, beni öldürüyorsun, bunu düzeltebileceğim gibi davranmak istemiyorum

I don’t wanna be the one that’s changed since Texas

Teksas’tan beri değişen kişi olmak istemiyorum

Currency, it comes so naturally, but I can’t buy your love

Para, çok doğal geliyor, ama aşkını alamıyorum

Post Malone & Justin Bieber:

Could you be here with me forever, ever, ever?

Sonsuza dek benimle burada olabilir misin?

Would you be here with me forever, ever, ever?

Sonsuza kadar benimle burada olur musun?

Wakin’ up all alone ain’t better, better, better

Yalnız uyanmak daha iyi değil

Every time I go the wrong way, you turn me back around

Ne zaman yanlış yola girsem, beni geri çeviriyorsun

Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh

Beni geri çevir woah-uh-woah, woah-oh-oh-oh-oh

Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever

Woah-uh-woah, sonsuza dek

Do you wanna look at me forever, ever, ever?

Bana sonsuza kadar bakmak ister misin?

Clever:

I promise I’m gonna love you ’til my dying day

Söz veriyorum öleceğim güne kadar seni seveceğim

Wake up, your face in my chest, your favorite hiding place

Uyan, yüzün göğüsümde, en sevdiğin saklanma yeri

The roof is gone as we’re driving out the private gate

Özel kapıdan çıkarken çatı gitti

Countin’ the stars with our last name on the license plate

Yıldızlarda plakalarla üzerindeki isimleri sayıyorum

Woah, oh, oh, oh

Whoa, oh, oh, oh

I lied to myself ’bout trying to be here all alone

Yalnız burada olmaya çalıştığım için kendime yalan söyledim

When I leave, it’s bye for now, it’s just never bye for long

Ayrıldığımda, şimdilik hoşçakalın, uzun süre asla hoşçakalın

Set my feelings aside, let’s settle down

Duygularımı bir kenara bırakalım, hadi yola gelelim

Every time I go the wrong way, you turn me back around

Her yanlış yola gittiğimde beni geri çeviriyorsun

Justin Bieber:

Turn me back like woah-woah, woah-woah, oh-oh-oh

Beni geri çevir woah-uh-woah, woah-oh-oh-oh-oh

Woah, woah-woah, forever, ever, ever, ever

Woah-uh-woah, sonsuza dek

Do you wanna look at me forever, ever, ever?

Bana sonsuza kadar bakmak ister misin?

Clever:

Would you be here with me forever, ever, ever?

Sonsuza dek benimle burada olabilir misin?

Would you be here with me forever, ever, ever?

Sonsuza kadar benimle burada olur musun?

Wakin’ up all alone ain’t better, better, better

Yalnız uyanmak daha iyi değil

Every time I go the wrong way, you turn me back around

Ne zaman yanlış yola girsem, beni geri çeviriyorsun