It’s a lo-, it’s a lo-, it’s a lonely weekend
Bu yal-, bu yal- bu yalnız bir hafta sonu

It’s a lo-, it’s a lo-, it’s a lonely feelin’ without you
Bu yal-, bu yal-, bu yalnız bir his sen yokken

Monday, I was gone, and Tuesday, you were working late
Pazartesi, gitmiştim, ve salı, sen geç çalışıyordun

Wednesday went to hell, then Thursday kinda had the wait, yeah
Çarşamba cehenneme gitti, sonra perşembe biraz bekledi, evet

Friday, you were leavin’, goin’ out of town again
Cuma, gidiyordun, şehrin dışına çıkıyordun yeniden

I should see what’s goin’ on, only got a couple friends
Neler olup bittiğini görmeliyim, yalnızca birkaç arkadaşım var

It’s a lo-, it’s a lo-, it’s a lonely weekend (So lonely)
Bu yal-, bu yal-, bu yalnız bir hafta sonu (çok yalnız)

It’s a lo-, it’s a lo-, it’s a lonely feelin’ without you
Bu yal-, bu yal-, bu yalnız bir his sen yokken

Guess everybody else is out tonight (Out tonight)
Sanırım herkes dışarıda bu gece (dışarıda bu gece)

Guess I’m hangin’ by myself, but I don’t mind (I don’t mind)
Sanırım kendi kendime takılıyorum, ama umrumda değil (umrumda değil)

It’s a lo-, it’s a lo-, it’s a lonely weekend, yeah
Bu yal-, bu yal-, bu yalnız bir hafta sonu, evet

I got a million things to do, but I haven’t done a single one, no
Yapmam gereken milyon şey var, ama bir tanesini bile yapmadım, hayır

And if my sister lived in town, I know that we’d be doin’ something fun
Ve eğer kız kardeşim bu şehirde yaşasaydı, biliyorum ki burada eğleniyor olurduk

I keep lookin’ at my phone, puttin’ it back down
Telefonuma bakıp duruyorum, onu geri koyuyorum

There’s a little part of me that’s got the fear of missin’ out, and
Burada kaybolmaktan korkan küçük bir parçam var, ve

It’s a lo-, it’s a lo-, it’s a lonely feelin’ without you
Bu yal-, bu yal-, bu yalnız bir his sen yokken

Guess everybody else is out tonight (Out tonight)
Sanırım herkes dışarıda bu gece (dışarıda bu gece)

Guess I’m hangin’ by myself, but I don’t mind (I don’t mind)
Sanırım kendi kendime takılıyorum, ama umrumda değil (umrumda değil)

It’s a lo-, it’s a lo-, it’s a lonely weekend, yeah
Bu yal-, bu yal-, bu yalnız bir hafta sonu, evet

Even if you got somebody on your mind
Eğer aklında birisi olsa bile

It’s alright to be alone sometimes, sometimes
Bazen yalnız olmak iyi, bazen

It’s a lo-, it’s a lo-, it’s a lonely feelin’ without you
Bu yal-, bu yal-, bu yalnız bir his sen yokken

Guess everybody else is out tonight (Out tonight)
Sanırım herkes dışarıda bu gece (dışarıda bu gece)

Guess I’m hangin’ by myself, but I don’t mind (I don’t mind)
Sanırım kendi kendime takılıyorum, ama umrumda değil (umrumda değil)

It’s a lo-, it’s a lo-, it’s a lonely weekend, yeah
Bu yal-, bu yal-, bu yalnız bir hafta sonu, evet

It’s a lo-, it’s a lo-, it’s a lonely weekend, yeah
Bu yal-, bu yal-, bu yalnız bir hafta sonu, evet