You can’t find it sitting on a shelf in a store
Bunu bir mağazanın rafında oturarak bulamazsın

If you try to hide it, it’s gonna shine even more
Eğer bunu saklamaya çalışırsan, daha çok parlayacaktır

Even if you lose it, it will find you
Onu kaybetsen bile, seni bulacaktır

There’s no way to stop it, but they’ll try to
Bunu durdurmanın yolu yok, ama bunu deneyecekler

Running like a river trying to find the ocean
Bir nehir gibi koşuyorlar okyanusu bulmaya çalışan

Flowers in the concrete
Betondaki çiçekler

Climbing over fences, blooming in the shadows
Çitlerden tırmanıyor, gölgelerde çiçekleniyor

Places that you can’t see
Göremediğin yerler

Coming through the melody when the night bird sings
Bir melodiyle geliyor gece kuşları öttüğünde

Love is a wild thing
Aşk vahşi bir şey

Oh, I can feel it, magic in your fingertips
Oh, bunu hissedebiliyorum, parmak uçlarındaki sihiri

And I can hear it in the words coming off your lips
Ve bunu dudaklarından çıkan sözcüklerde duyabiliyorum

Even if you lose me, I will find you
Beni kaybetsen bile, seni bulacağım

There’s no way to stop it, so don’t try to
Bunu durdurmanın bir yolu yok, bu yüzden denemeye kalkma

Running like a river trying to find the ocean
Bir nehir gibi koşuyorlar okyanusu bulmaya çalışan

Flowers in the concrete
Betondaki çiçekler

Climbing over fences, blooming in the shadows
Çitlerden tırmanıyor, gölgelerde çiçekleniyor

Places that you can’t see
Göremediğin yerler

Coming through the melody when the night bird sings
Bir melodiyle geliyor gece kuşları öttüğünde

Love is a wild thing
Aşk vahşi bir şey

I used to be scared of the wilderness, of the dark
Çölden ve karanlıktan korkardım

But not anymore, anymore, no
Ama artık kormuyorum, artık, hayır

Running like a river trying to find the ocean
Bir nehir gibi koşuyorlar okyanusu bulmaya çalışan

Flowers in the concrete
Betondaki çiçekler

Climbing over fences, blooming in the shadows
Çitlerden tırmanıyor, gölgelerde çiçekleniyor

Places that you can’t see
Göremediğin yerler

Coming through the melody when the night bird sings
Bir melodiyle geliyor gece kuşları öttüğünde

Love is a wild thing
Aşk vahşi bir şey

Love is a wild thing
Aşk vahşi bir şey

Love is a wild thing, yeah
Aşk vahşi bir şey, evet