I’m thirty-something going on thirteen
Still a sponge to everything
Saucer eyes wide, yeah, I still believe
And a sparkle in my steps
Smiling with my teeth

30’larımdayım ama 13 yaşıma ilerliyorum
Hala her şeye açığım
Koca gözlerim apaçık,evet, hala inanıyorum
Ve adımlarımda ışıltı var
Dişlerimi göstererek gülüyorum

They say that I might lose my Midas touch
They also say I may become irrelevant
But who the fuck are they anyway?
I don’t care what they say

Midas dokunuşumu kaybettiğimi söylüyorlar
Alakasız yerlere yöneldiğimi de söylüyorlar
Ama onlar kim oluyor ki?
Ne dediklerini umursamıyorum

I won’t act my age
Time is just an invention man has made
No, I won’t act my age
It’s just my reflection that is out of date
‘Cause it’s all in your attitude
It’s all in your point of view
I won’t act my age
Just need a little bit of Peter Pan and some imagination
No, I won’t act my age

Yaşıma göre davranmayacağım
Zaman sadece insanoğlunun uydurması
Hayır,yaşıma göre davranmayacağım
Tarihi geçen sadece görüntüm
Sadece sizin düşüncenizde
Sadece sizin bakış açınızda
Yaşıma göre davranmayacağım
Biraz Peter Pan’lığa ve biraz hayal gücüne ihtiyacınız var
Hayır,yaşıma göre davranmayacağım

So, I recommend that you lose your mind
It was the only thing that was keeping me behind

O yüzden, aklınızı kaybettiğinizi düşünüyorum
Beni geride tutan tek şey buydu

They say curb your curiosity
They also say prepare to amend your dreams
But who the fuck are they anyway?
I don’t care what they say

Merakına gem vur diyorlar
Hayallerini değiştirmeye hazırlan diyorlar
Ama onlar kim oluyor ki?
Ne dediklerini umursamıyorum

I won’t act my age
Time is just an invention man has made
No, I won’t act my age
It’s just my reflection that is out of date
‘Cause it’s all in your attitude
It’s all in your point of view
I won’t act my age
Just need a little bit of Peter Pan and some imagination
No, I won’t act my age

Yaşıma göre davranmayacağım
Zaman sadece insanoğlunun uydurması
Hayır,yaşıma göre davranmayacağım
Tarihi geçen sadece görüntüm
Sadece sizin düşüncenizde
Sadece sizin bakış açınızda
Yaşıma göre davranmayacağım
Biraz Peter Pan’lığa ve biraz hayal gücüne ihtiyacınız var
Hayır,yaşıma göre davranmayacağım

How old would you be? Yeah
How old would you really be
If you didn’t know, yeah
How old you really were?
How old would you be? Yeah
How old would you really be
If you didn’t know (know)
How old you really were?

Kaç yaşında olurdun?
Gerçekten kaç yaşında olurdun
Eğer bilmediysen,evet
Gerçekten kaç yaşında olurdun
Kaç yaşında olurdun?
Gerçekten kaç yaşında olurdun
Eğer bilmediysen
Gerçekten kaç yaşında olurdun

I won’t act my age
Time is just an invention man has made
No, I won’t act my age
It’s just my reflection that is out of date
‘Cause it’s all in your attitude
It’s all in your point of view
I won’t act my age
Just need a little bit of Peter Pan and some imagination
No, I won’t act my age

Yaşıma göre davranmayacağım
Zaman sadece insanoğlunun uydurması
Hayır,yaşıma göre davranmayacağım
Tarihi geçen sadece görüntüm
Sadece sizin düşüncenizde
Sadece sizin bakış açınızda
Yaşıma göre davranmayacağım
Biraz Peter Pan’lığa ve biraz hayal gücüne ihtiyacınız var
Hayır,yaşıma göre davranmayacağım