I wanna be your baby, your angel all in black
Senin bebeğin olmak istiyorum, senin siyahlar içindeki meleğin
Your little blue-eyed gypsy who’s always got your back
Senin her daim arkanı kollayan küçük, mavi gözlü çingenen
Yodel*-odel-oh, oh oh
Yodel*-odel-oh, oh oh oh

I wanna be your favorite and always by your side
Senin favorin olmak istiyorum ve her daim yanında
I wanna talk forever with babies down the line
Sonsuza kadar bebeklerle konuşmak istiyorum
Yodel*-odel-oh, oh oh
Yodel*-odel-oh, oh oh oh

But I got something to tell you first, alright
Fakat önce sana söylemem gereken gir şey var, doğru

I’ve never hurt nobody, never buried a body
Hiçbir zaman birisini incitmedim, asla bir bedeni yakmadım
Never killed no one, no, no
Kimseyi öldürmedim, hayır, hayır
I ain’t afraid to get a little crazy
Biraz kaçık olmaktan korkmuyorum
Baby, when I’m in love
Bebeğim, aşık olduğumda
You say you’ve had your fun
Eğlendiğini söylüyordun
And that you’re done and I’m the one
Ve işin bitti ve ben bitirenim
Just know that if you fuck around
Eğer etrafın karışırsa bunu bil yeter
Boy, I’ll hunt you down
Çocuk, seni avlayacağım

I’m like a little kitty and I can see at night
Küçük bir kedi yavrusu gibiyim ve geceleri görebilirim
I got eyes like a hawk, babe, I’m watching all the time
Şahin gözlerine sahibim, bebek, her zaman izliyorum
Yodel*-odel-oh, oh oh
Yodel*-odel-oh, oh oh oh

But I got a warning for you first, alright
Fakat önce senin uyarmam gerekiyor, doğru

I’ve never hurt nobody, never buried a body
Hiçbir zaman birisini incitmedim, asla bir bedeni yakmadım
Never killed no one, no, no
Kimseyi öldürmedim, hayır, hayır
I ain’t afraid to get a little crazy
Biraz kaçık olmaktan korkmuyorum
Baby, when I’m in love
Bebeğim, aşık olduğumda
You say you’ve had your fun
Eğlendiğini söylüyordun
And that you’re done and I’m the one
Ve işin bitti ve ben bitirenim
Just know that if you fuck around
Eğer etrafın karışırsa bunu bil yeter
Boy, I’ll hunt you down
Çocuk, seni avlayacağım

I can’t believe it, night after night
Buna inanamıyorum, geceden geceye
Life is so perfect when you walk the line
Hayat mükemmel, sen çizgide yürüdüğünde
Baby, I love you so much
Bebeğim, çok seviyorum seni
Don’t make me kill you
Olma seni öldürmemin sebebi
(Nasıl kafiyeli çevirdim ama.)

I’ve never hurt nobody, never buried a body
Hiçbir zaman birisini incitmedim, asla bir bedeni yakmadım
Never killed no one, no, no
Kimseyi öldürmedim, hayır, hayır
I ain’t afraid to get a little crazy
Biraz kaçık olmaktan korkmuyorum
Baby, when I’m in love
Bebeğim, aşık olduğumda
You say you’ve had your fun
Eğlendiğini söylüyordun
And that you’re done and I’m the one
Ve işin bitti ve ben bitirenim
Just know that if you fuck around
Eğer etrafın karışırsa bunu bil yeter
Boy, I’ll hunt you down
Çocuk, seni avlayacağım

Remember, I’ve never hurt nobody, never burnied any body
Hatırla, hiçbir zaman birisini incitmedim, asla bir bedeni yakmadım
Never killed no one, no, no
Kimseyi öldürmedim, hayır, hayır
I ain’t afraid to get a little crazy
Biraz kaçık olmaktan korkmuyorum
Baby, when I’m in love
Bebeğim, aşık olduğumda
You say you’ve had your fun
Eğlendiğini söylüyordun
And that you’re done and I’m the one
Ve işin bitti ve ben bitirenim
Just know that if you fuck around
Eğer etrafın karışırsa bunu bil yeter
Boy, I’ll hunt you down
Çocuk, seni avlayacağım

Yodel* ~ Sesin pesten tize geçiş hâli.