kelis

Been given a morning
bir sabah verildi
’cause nothing’s for sure care
çünkü kesin ilgi için hiçbir şey yoktu
Set up this ones for you.
senin için bu olanları ayarlıyorum

When you need the dirt piece
kirli bir parçaya ihtiyacın olduğu zaman
Or play and make believe
ya da bir oyuna ve inandırmaya
Understand that we’re all through
bizim bittiğimizi anla

Been given a morning
bir sabah verildi
And know how it’s deserve it
ve o bunu ne kadar hakettiğini biliyor
And you know what to do it.
ve onu ne yaptığını biliyorsun

To me that’s why it’s perfect
onun bana göre mükemmel olma sebebi
It as completely nothing
kesinlikle yok
Nothing to do with you.
seninle bir ilgisi yok
Just pass.
sadece geçmekte

Been given a morning
bir sabah verildi
Down town a ‘through bill
bir fatura üzerinden şehir merkezine
He say he played it well.
o iyi oynadığını söylüyor

And you swear that you shouldn’t
ve olmaması gereken bir yemin ediyorsun
Who care if you did it?
eğer sen onu yapsaydın kim dikkat ederdi ?
As for me I decided
bana gelince karar verdim
I’ve been given a morning too
ben de verilen bir sabah oldum
Oh oh oh
oh oh oh
Given a morning to
verilen bir sabah
Given a morning to
verilen bir sabah