Kimbra-Everybody Knows (Türkçe Çeviri)

Money moans calls you home
Para seni eve çağırmak için inliyor

Vacant eyes they won’t tell a soul
Boş gözler onlar bir ruhu söylemeyecekler

You fooled me once, now I’m twice as old
Sen bir kez beni kandırdın, şimdi eskisi gibi ben ikinci kez

See, I ain’t gonna lie but I ain’t gonna phone you
Görüyorsun yalan söylememeliyim ama seni aramadan duramam

No, I ain’t gonna try to forget what I’ve gone through
Hayır, ben geçmişte ne olduğunu unutmayı deneyemem

Got a little box yeah
Küçük bir kutu vardı evet

I’m gonna open
Açabilirim

Take your promises
Sözlerini tut

‘Cause they’ve all been broken
Çünkü onlar hepsini kırdılar

Nakarat

Everybody knows about what you do
Herkes ne yaptığını bilir

Everybody saw and sold the truth
Herkes gördü ve gerçekleri sattı

I was young and gullible
Ben genç ve saftım

But baby I grew
Ama bebeğim büyüdüm

Now the whole world’s watching you
Şimdi tüm kelimeler seni izliyor

Hands to the bone, hands to the heart
Ellerden kemiklere, ellerden kalplere

Bodies alone, they hide in the dark
Vücutlar yalnız, onlar karanlıkta gizleniyor

But is it a fight worth fighting? Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Ama kavga etmeye değer bir dövüş mü? Oh, oh,oh, oh,oh,oh

See, I ain’t gonna lie but I ain’t gonna hold back
Görüyorsun ben yalan söylememeliyim ama ben geride duramam

Or try to deny, you turned a damn good heart black
Ve ya ikna etmek için dene, sen iyi kalbimi lanet kara bir kalbe çevirdin

I got a little box yeah
Küçük bir kutu vardı evet

I’m gonna take back
Geri almalıyım

Don’t make your promises
Sözlerini tutmazsın

‘Cause I’m finished with all that
Çünkü ben hepsi ile bitirdim

Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh
Ooh