I can’t believe what you said to me
Last night we were alone
You threw your hands up
Baby you gave up, you gave up

Bana söylediğin şeye inanamıyorum
Geçen gece yalnızdık
Ellerini yukarı kaldırdın
Bebeğim, pes ettin, pes ettin

I can’t believe how you looked at me
With your James Dean glossy eyes
In your tight jeans with your long hair
And your cigarette stained lies

Bana nasıl baktığına inanamıyorum
Parlak James Dean gözlerinle
Dar kotunda uzun saçlarınla
Ve yalanları lekeleyen sigaranla

Could we fix you if you broke?
And is your punch line just a joke?

Kırgınsan seni düzeltemez miyiz?
Ve can alıcı noktan sadece bir şaka mı?

I’ll never talk again
Oh boy you’ve left me speechless
You’ve left me speechless, so speechless

Asla bir daha konuşmayacağım
Oh oğlum, beni sessiz bıraktın
Beni sessiz bıraktın, çok sessiz

And I’ll never love again,
Oh boy you’ve left me speechless
You’ve left me speechless, so speechless

Ve asla bir daha sevmeyeceğim
Oh oğlum, beni sessiz bıraktın
Beni sessiz bıraktın, çok sessiz

I can’t believe how you slurred at me
With your half wired broken jaw
You popped my heart seams
On my bubble dreams, bubble dreams

Bana nasıl leke sürdüğüne inanamıyorum
Yarı gergin kırık çenenle
Kalbimin dikişlerini patlattın
Baloncuk rüyalarımda, baloncuk rüyalarımda

I can’t believe how you looked at me
With your Johnnie Walker eyes
He’s gonna get you and after he’s through
There’s gonna be no love left to rye

Bana nasıl baktığına inanamıyorum
Johnnie Walker gözlerinle
Seni anlayacak ve o gittikten sonra
Rye’de* hiç sevgi kalmayacak

And I know that it’s complicated
But I’m a loser in love
So baby raise a glass to mend
All the broken hearts
Of all my wrecked up friends

Ve bunun çetrefilli olduğunu biliyorum
Ama ben aşkta bir kaybedenim
Bu yüzden bebeğim, iyileştirmek için bir kadeh kaldır
Bütün zarar görüş arkadaşlarımın
Bütün kırık kalplerini

I’ll never talk again
Oh boy you’ve left me speechless
You’ve left me speechless, so speechless

Asla bir daha konuşmayacağım
Oh oğlum, beni sessiz bıraktın
Beni sessiz bıraktın, çok sessiz

And I’ll never love again,
Oh friend you’ve left me speechless
You’ve left me speechless, so speechless

Ve asla bir daha sevmeyeceğim
Oh oğlum, beni sessiz bıraktın
Beni sessiz bıraktın, çok sessiz

How?
Haaaa-oooo-wow?
H-ooow?
Wow

Nasıl?
Naaa-sssııı-lll?
N-aaasıl?
Wow

Haaaa-oooo-wow?
H-ooow?
Wow

Naaa-sssııı-lll?
N-aaasıl?
Wow

And after all the drinks and bars that we’ve been to
Would you give it all up?
Could I give it all up for you?

Ve bütün içkilerden ve gittiğimiz bütün barlardan sonra
Her şeyi bırakacak mısın?
Ben senin için her şeyi bırakabilir miyim?

And after all the boys and the girls that we’ve been through
Would you give it all up?
Could you give it all up?

Ve (birlikte) olduğumuz bütün erkeklerden ve kızlardan sonra
Her şeyi bırakacak mısın?
Her şeyi bırakabilir misin?

If I promise boy to you
That I’ll never talk again
And I’ll never love again
I’ll never write a song
Won’t even sing along

Eğer sana söz veriyorsam oğlum
Asla bir daha konuşmayacağıma
Ve asla bir daha sevmeyeceğime
Asla bir şarkı yazmayacağım
Şarkı bile söylemeyeceğim

I’ll never love again
So speechless
You left me speechless, so speechless
Why you so speechless, so speechless?

Asla bir daha sevmeyeceğim
Çok sessiz
Beni sessiz bıraktın, çok sessiz
Neden çok sessizsin, çok sessiz?

Will you ever talk again?
Oh boy, why you so speechless?
You’ve left me speechless, so speechless

Asla bir daha konuşmayacak mısın?
Oh oğlum, neden çok sessizsin?
Beni sessiz bıraktın, çok sessiz

Some men may follow me
But you choose “death and company”
Why you so speechless? Oh oh oh

Bazı erkekler beni takip edebilir
Ama sen “ölüm ve birlik”i seçtin
Neden çok sessizsin? Oh, oh, oh

*Birkaç yerde (örneğin; New York, Kolorado, New Mexico ve İngiltere) aynı adı taşıyan bir yerleşim yeri veyahut şehir adı. Burada Gaga hangisinden bahsetmek istemiş bilmiyorum.