Darling, darling

Sevgilim,sevgilim

Doesn’t have a problem lying to herself

Kendine yalan söylemede sıkıntısı yok

‘Cause her liquor’s top shelf

Çünkü içkisi yüksek kalite

It’s alarming, honestly, how charming she can be

Dürüst olmak gerekirse cezbediciliği endişe verici

Fooling everyone, telling Hum she’s having fun

Herkese eğlendiğini söyleyerek aptal yerine koyuyor

She says, “You don’t want to be like me”

Senin benim gibi olmak istemediğini,

Don’t wanna see all the things I’ve seen”

Bütün gördüğüm şeyleri  görmek istemediğini söylüyor

I’m dying, I’m dying

Ölüyorum,ölüyorum

She says, “You don’t want to get this way

Bu şekilde ölmek istemediğini söylüyor

Famous and dumb at an early age”

Genç yaşta ünlü ve budala

Lying, I’m lying

Yalan söylüyorum,yalan söylüyorum

The boys, the girls

Erkekler,kızlar

They all like Carmen

Hepsi Carmen (dört perdelik opera serisi) gibi

She gives them butterflies, bats her cartoon eyes

Onlara kelebekler,karikatür yarasa gözlerini verir

She laughs like God

Tanrı gibi güler

Her mind’s like a diamond

Aklı bir elmas gibi

Audio tune lies

Sesli melodi yalanları

She’s still shining

O hala ışıldıyor

Like lightning, woah

Şimşek gibi

White lightning

Beyaz şimşek

Carmen, Carmen

Carmen,carmen

Staying up till morning

Sabaha kadar ayakta kalır

Only seventeen, but she walks the streets so mean

Sadece 17 yaşında ama sokakta çok acımasız yürür

It’s alarming, truly, how disarming you can be

Doğrusu kendini sevdirmen korkutucu

Eating soft ice cream

Yumuşak dondurma yer

Coney Island queen

Coney adası (Brooklyn,New York’ta bulunan bir ada) kraliçesi

She says, “You don’t want to be like me

Benim gibi olmak istemediğini söylüyor

Looking for fun, getting high for free”

 Parasız kafasının hoş olma eğlencesini arıyor

I’m dying, I’m dying

Ölüyourm,Ölüyorum

She says, “You don’t want to get this way

Bu şekilde ölmek istemediğini söylüyor

Street walk at night, and a star by day”

Gece sokak yürüyüşü ve gündüz bir yıldız

It’s tiring, tiring

Yorucu,yorucu

The boys, the girls

Erkekler,kızlar

They all like Carmen

Hepsi Carmen (dört perdelik opera oyunu) gibi

She gives them butterflies, bats her cartoon eyes

Onlara kelebekler,karikatür yarasa gözlerini verir

She laughs like God

Tanrı gibi güler

Her mind’s like a diamond

Aklı bir elmas gibi

Audio tune lies

Sesli melodi yalanları

She’s still shining

O hala ışıldıyor

Like lightning, woah

Şimşek gibi

White lightning

Beyaz şimşek

Baby’s all dressed up, with nowhere to go

Bebeğim,hepsi hiçbir yere gitmeden süslenir

That’s the little story of the girl you know

Bu bildiğin kızın küçük hikayesi

Relying on the kindness of strangers

Yabancıların kibarlığına güvenir

Tying cherry knots

Kiraz düğümü (bir insanın mükemmel şekilde öpüşmesi)dener

Smiling, doing party favours

Gülümser,favori partilerini yapar

Put your red dress on, put your lipstick on

Kırmızı elbisesini giy,rujunu sür

Sing your song, song, now the camera’s on

Şarkını,şarkını söyle,şu an kamera açık

And you’re alive again

Ve yeniden hayattasın

Mon amour, je sais que tu m’aimes aussi

Aşkım, seninde beni sevdiğini biliyorum

Tu as besoin de moi

Bana ihtiyacın var

Tu as besoin de moi dans ta vie

Benim de sana ihtiyacım var

Tu ne peux plus vivre sans moi

Ben olmadan yaşayamazsın

Et je mourrais sans toi

Ve ben sensiz ölürüm

Je tuerais pour toi

Senin için beni öldürürler

The boys, the girls

Erkekler,kızlar

They all like Carmen

Hepsi Carmen (dört perdelik opera oyunu) gibi

She gives them butterflies, bats her cartoon eyes

Onlara kelebekler,karikatür yarasa gözlerini verir

She laughs like God

Tanrı gibi güler

Her mind’s like a diamond

Aklı bir elmas gibi

Audio tune lies

Sesli melodi yalanları

She’s still shining

O hala ışıldıyor

Like lightning, woah

Şimşek gibi

White lightning

Beyaz şimşek

Like lightning, woah

Şimşek gibi

White lightning

Beyaz şimşek

Darling, darling

Sevgilim,sevgilim

Doesn’t have a problem lying to herself

Kendine yalan söylemede sorunu yok

Cause her liquor’s top shelf

Çünkü içkisi yüksek kalite